Duidelijke verdeling van de activiteiten

Op de Spuikom kunnen de bestaande activiteiten (natuur, visserij, watersport en aquacultuur) harmonieus voortbestaan. Om die harmonie zo goed mogelijk te laten verlopen wordt er vanuit gegaan dat elke activiteit een zogenaamde "thuisbasis", met eventueel een ondergeschikte "nevenbasis", krijgt en dat er een zogenaamde "gemeenschappelijke speelruimte" bestaat. Vanuit dat principe krijgen de drie hoofdactiviteiten een deel van de Spuikom dat exclusief voor die activiteit is gereserveerd en zijn er gebieden die gemeenschappelijk gebruikt zullen worden. Hier is een schets van hoe de situatie er zou kunnen uitzien.

Dit is de situatie in de winter, voor de zomersituatie klik hier
Dit is de situatie in de zomer, voor de wintersituatie klik hier

Thuisbasis natuur: in het noorden van de Spuikom tegen de Vuurtorenwijk aan.
Reden situering: overgang van de harde afbakening van de aquacultuur naar de open vlakte van de Spuikom.

Thuis- en nevenbasis watersport: het momenteel braakliggende terrein samen met een gedeelte op water wordt de thuisbasis van de watersport, de nevenbasis situeert zich in het oosten van de Spuikom samen met de huidige bestaande clubs. Het is niet de bedoeling hoogdynamische recreatieve toeristische ontwikkelingen te initiŽren.
Reden situering: braakliggend terrein kan verder worden ingericht als watersportcentrum, nevenbasis voor concentratie bestaande clubs.

Thuis- en nevenbasis aquacultuur: aquacultuur krijgt een thuisbasis in het noordelijke deel van de Spuikom samen met het bestaande bedrijf en een nevenbasis in het zuiden van de Spuikom.
Reden situering: thuisbasis bij bestaande bedrijf, nevenbasis omwille van betere kweekomstandigheden.

Gemeenschappelijke speelruimte: de andere delen van de Spuikom die niet als thuis- of nevenbasis zijn aangeduid worden als een gemeenschappelijk te gebruiken gebied ingericht. Wel moet er rekening worden gehouden met de zone tegen de spuisluis die omwille van veiligheidsredenen ontoegankelijk is voor elke activiteit.

Webmaster | © Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)