Brede brakwaterpissebed

Uit Kust Wiki
Versie door Daphnisd (Overleg | bijdragen) op 26 okt 2011 om 10:59 (<span style="color:#00787A">Verspreiding in onze buurlanden</span>)

Ga naar: navigatie, zoeken
Category:Revision


Brede brakwaterpissebed
De brede brakwaterpissebed Synidotea laticauda kwam oorspronkelijk enkel voor in ondiep brak water langs de westkust van de Verenigde Staten. Het is een omnivoor die vooral te vinden is op harde substraten zoals boeien, pontons en oesterbedden. Deze pissebed werd voor het eerst in 2005 in de Zeeschelde aangetroffen, nabij de kerncentrale van Doel. Waarschijnlijk werd de soort bij ons – net als in Frankrijk en Spanje – via het ballastwater van schepen geïntroduceerd.
Wetenschappelijke naam

Synidotea laticauda Benedict, 1897


Oorspronkelijke verspreiding

De brede brakwaterpissebed kwam oorspronkelijk enkel voor in de baai van San Fancisco en de naburige estuaria aan de westkust van de Verenigde Staten [1](Menzies et al 1972). Deze pissebed is daar een van de meest algemene soorten [2](Gewant 2005). In deze contreien komt de soort voornamelijk voor in ondiep brak water [1](Menzies et al 1972), op rotsige steigers en boeien tussen een aangroeigemeenschap van poliepen – waaronder de ook bij ons aanwezige (niet-inheemse) berenvachtpoliep Garveia franciscana – mosdiertjes en oesters [3](Chapman 1991).


Omtrent de wetenschappelijke naamgeving van deze en verwante soorten, was begin jaren 1990 heel wat discussie. De brede brakwaterpissebed Synidotea laticauda werd toen - met 8 verwante soorten die wereldwijd werden gevonden - (ten onrechte) samengevoegd tot 1 dezelfde soort Synidotea laevidorsalis. Deze soort zou tijdens de 19de eeuw via de wanden van zeilschepen de wereld zijn rondgedragen [4](Chapman & Carlton (1994). Omwille van de synonimisatie van deze 9 soorten werden alle exemplaren die in Europa werden gevonden aanvankelijk gedetermineerd als Synidotea laevidorsalis. Meer recent werd echter duidelijk dat het effectief om 9 verschillende soorten gaat [5] (Poore et al 1996). Het is voorlopig nog niet helemaal zeker of alle exemplaren die in Europa gevonden werden (e.g. deze uit Spanje) tot de brede brakwaterpissebed Synidotea laticauda behoren, of tot een van de 8 andere soorten.


Eerste waarneming in België

De eerste waarneming in België komt voort uit een bodemstaal dat op 27 september 2005 in de Zeeschelde – nabij de kerncentrale van Doel – werd genomen [6](Soors et al, 2010). De soort werd toen echter foutief als Synidotea laevidorsalis op naam gebracht [7](persoonlijke mededeling door Jan Soors 2011). Het is best mogelijk dat deze pissebed er al eerder aanwezig was [6](Soors et al, 2010).


Verspreiding in België

De brede brakwaterpissebed kent een zeer beperkte verspreiding in de Zeeschelde en dit nabij Doel. Enkele exemplaren (3) werden er in 2005 in 2 verschillende bodemstalen gevonden, maar de meeste exemplaren (>100) werden (midden en eind 2007) verzameld op de filters die het opgezogen koelwater voor de kerncentrale van Doel filteren [6](Soors et al, 2010). De soort is daar nog steeds talrijk aanwezig [7](Persoonlijke mededeling door Jan Soors 2011).

Recentelijk werd deze pissebed in ons studiegebied ook in de Westerschelde aangetroffen [8](Faasse unpub)


Verspreiding in onze buurlanden

De brede brakwaterpissebed is blijkbaar al sinds 1975 in Europa aanwezig in het estuarium van de Gironde in Frankrijk [9][Sorbe 1981], maar de soort werd oorspronkelijk verward met de inheemse brakwaterpissebed Isotea emarginata. Pas tijdens een campagne in 1991 werd de pissebed als een niet-inheemse soort herkend [10](Mees en Fockedey, 1993), maar – omwille van de toen heersende taxonomische onduidelijkheid – verkeerdelijk als Synidotea laevidorsalis geïdentificeerd. Na het herbekijken van de stalen bleek het wel degelijk om de brede brakwaterpissebed Synidotea laticauda te gaan [5](Poore 1996).

Tijdens een studie uitgevoerd tussen 1991 en 1994 in het Guadalquivir-estuarium in het zuiden van Spanje werden meer dan 1000 exemplaren per staal van een brakwaterpissebed aangetroffen. Deze exemplaren zijn eveneens als Synidotea laevidorsalis op naam gebracht [11](Cuesta 1996). Het is echter niet zeker of het hier ook om de brede brakwaterpissebed gaat, of om een andere gelijkaardige soort [8](persoonlijke mededeling Marco Faasse 2011).

Op andere locaties in Europa werd de brede brakwaterpissebed tot op heden niet waargenomen [6](Soors et al, 2010).


Wijze van introductie

TEKST


Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien

TEKST


Factoren die de verspreiding beïnvloeden

TEKST


Effecten of potentiële effecten en maatregelen

TEKST


Specifieke kenmerken

TEKST


Weetjes

TITEL

TEKST


Geraadpleegde bronnen

 1. 1,0 1,1 Menzies, R.J.; Miller, M.A. (1972). Systematics and zoogeography of the genus Synidotea (Crustacea: Isopoda) with an account of Californian species Smithson. Contrib. Zool. 102: 1-32. details Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "Menzies1972" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd.
 2. Gewant, D.S.; Bollens, S.M. (2005). Macrozooplankton and micronekton of the Lower San Francisco Estuary: Seasonal, interannual, and regional variation in relation to environmental conditions Estuaries 28(3): 473-485. details
 3. Chapman, J.W.; Carlton, J.T. (1991). A test of criteria for introduced species: The global invasion by the isopod Synidotea laevidorsalis (Miers, 1881) J. Crust. Biol. 11(3): 386-400. details
 4. Chapman, J.W.; Calton, J.T. (1994). Predicted discoveries of the introduced isopod Synidotea laevidorsalis (Miers, 1881) J. Crust. Biol. 14(4): 700-714. details
 5. 5,0 5,1 Poore, G.C.B. (1996). Species differentiation in Synidotea (Isopoda: Idoteidae) and recognition of introduced marine species: A reply to Chapman and Carlton J. Crust. Biol. 16(2): 384-396. details Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "Poore1996" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Soors, J.; Faasse, M.; Stevens, M.; Verbessem, I.; De Regge, N.; Van den Bergh, E. (2010). New crustacean invaders in the Schelde estuary (Belgium) Belg. J. Zool. 140(1): 3-10. details Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "Soors2010" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd. Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "Soors2010" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd. Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "Soors2010" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd.
 7. 7,0 7,1 Persoonlijke mededeling door Jan Soors 2011 Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "Soors" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd.
 8. 8,0 8,1 Faasse, MA (submitted). The exotic isopod Synidotea in the Netherlands and Europe (Pancrustacea: Isopoda). Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "Faasse" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd.
 9. Sorbe, J.-C. (1981). La macrofaune vagile de l'estuaire de la Gironde: Distribution et migration des espèces. Modes de réproduction, régimes alimentaires Océanis (Paris) 6(6): 579-592. details
 10. Mees, J.; Fockedey, N. (1993). First record of Synidotea laevidorsalis (Miers, 1881) (Crustacea: Isopoda) in Europe (Gironde estuary, France) Hydrobiologia 264: 61-63. details
 11. Cuesta, J.A.; Serrano, L.; Bravo, M.R.; Toja, J. (1996). Four new crustaceans in the Guadalquivir river estuary (SW Spain), including an introduced species Limnetica 12(1): 41-45. details