Onverwacht mosdiertje

Uit Kust Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Category:Revision


Onverwacht mosdiertje
De Pacifische kust van Noord-Amerika is vermoedelijk het oorspronkelijke verspreidingsgebied van het onverwacht mosdiertje Tricellaria inopinata. Via transport op scheepsrompen en/of schelpdierenimport kwam de soort naar Europa. Dit mosdiertje werd voor de eerste keer in Belgische wateren waargenomen in 2000, in de jachthavens van Blankenberge en Oostende. Sindsdien is het een heel algemene soort in de (jacht)havens van België en Europa in het algemeen. Hier en daar breidt de populatie zich uit buiten de havens waardoor het af en toe te ook vinden is op aangespoelde wieren en plastic op het strand.Foto door Rene VanoutryveWetenschappelijke naam

[http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=111254 Tricellaria inopinata d'Hondt & occhipinti Ambrogi, 1985]


Oorspronkelijke verspreiding

Het onverwacht mosdiertje komt oorspronkelijk voor langs de Pacifische kust van Noord-Amerika [1][1]. Deze soort hecht zich vast aan allerhande objecten zoals stukken hout, de wanden van dokken, scheepsrompen of touwen, maar ook op andere organismen zoals wieren of mosselschelpen [2][2].


Foto door Bruno Van Bogaert

Eerste waarneming in België

TEKST


Verspreiding in België

TEKST


Verspreiding in onze buurlanden

TEKST


Wijze van introductie

TEKST


Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien

TEKST


Factoren die de verspreiding beïnvloeden

TEKST


Effecten of potentiële effecten en maatregelen

TEKST


Specifieke kenmerken

TEKST


Weetjes

TITEL

TEKST


Geraadpleegde bronnen

  1. Occhipinti Ambrogi, A.; d’Hondt, J.-L. (1994). The invasion ecology of Tricellaria inopinata into the lagoon of Venice: morphological notes on larva and ancestrula. In: Hayward, P.J.; Ryland, J.S.; Taylor, P.D. (eds.) Biology and palaeobiology of bryozoans. Olsen & Olsen, Fredensborg (Denmark): 139-144. [Proceedings of the 9th International Bryozoology Association Conference, 1992]. details
  2. De Blauwe, H.; Faasse, M. (2001). Extension of the range of the Bryozoans Tricellaria inopinata and Bugula simplex in the north-east Atlantic ocean (Bryozoa: Cheilostomatida). Ned. Faunist. Meded. 14: 103-112. details