DE VLEET · Zee- & kustencyclopedie

Nieuws

Momenteel wordt de Ecomare encyclopedie gemigreerd naar VLIZ.
De versie die je nu ziet is tijdelijk, en wordt binnenkort voorzien van een nieuwe en opgefriste lay-out.

Zeedonderpad

zeedonderpad | © foto fitis, sytske dijksen

In Nederland komen drie soorten donderpadden voor. Twee daarvanáleven in zout water, waarvan de zeedonderpad de grootste is (maximaal 30 centimeter). Behalve voor de kust wordt de zeedonderpad ook wel in de Waddenzee gevonden. Zeedonderpadden eten zwemkrabben en garnalen. De grote exemplaren eten ook vissen. Ze zijn in hun tweede levensjaar geslachtsrijp en leggen hun eieren tussen stenen. De stekels op hun vinnen en kieuwdeksel zijn niet giftig maaráeen steek kanáwel erg pijnlijk zijn.

Weetjes

Zeedonderpad | © Ecomare, Peter van der Wolf

Vissers noemen de zeedonderpad knorhaan, net als de ponen, omdat deze vissen een knorrend geluid kunnen maken als je ze oppakt. De zeedonderpad valt vooral op door de vele stekels. Verder is de brede platte kop kenmerkend. Ook de grote vinnen maken de zeedonderpad tot een markante soort. Zeedonderpadden leven van allerlei bodemdieren zoals kreeftachtigen, vissenlarven en jonge vissen. Ze staan bekend om een grote vraatzucht. Ze zijn niet interessant voor de visboer omdat ze vol graten zitten. De vissen paaien van december tot maart. De eieren die daar uit voortkomen worden in pakketjes tussen stenen gelegd. Het mannetje bewaakt deze pakketjes tegen rovers. Als de eitjes uitkomen is zijn taak volbracht. De groene zeedonderpad is een kleinere, verwante soort die vooral tussen stenen in ondiep water voorkomt. Deze dieren hebben schubben langs de zijlijn, die bij de gewone zeedonderpad ontbreken. De leefwijze is vergelijkbaar.

Verspreiding

Verspreiding van de zeedonderpad | © Kaartje getekend door Sherri Huwer

Donderpadden komen alleen voor op het noordelijk halfrond. De zeedonderpad komt voor langs de noordelijke kusten van de Atlantische Oceaan en in de Noordzee en Oostzee.

Namen

  • Ned: Zeedonderpad (gewone zeedonderpad, botskop, donderpadde, knorhaan, postsekop, stekker)
  • Lat: Notesthes robusta (Myoxocephalus scorpius, Myocephalus scorpius)
  • Eng: Shorthorn sculpin (bull rout, father lasher)
  • Dui: Seeskorpion
  • Dan: Almindelig ulk
  • Fra: Chaboisseau Ó Úpines courtes

Info

CC-BY-NC, Ecomare 2017
Bijgewerkt: 27/08/2013