DE VLEET · Zee- & kustencyclopedie

Nieuws

Momenteel wordt de Ecomare encyclopedie gemigreerd naar VLIZ.
De versie die je nu ziet is tijdelijk, en wordt binnenkort voorzien van een nieuwe en opgefriste lay-out.

Zeewater

Zeewater in het Marsdiep | © Ecomare

De zeeŽn en oceanen bevatten 97% van al het water op aarde. 2% ligt vast in de ijskappen en slechts 1% is zoet water. In de loop van de wereldgeschiedenis is het water in de zeeŽn zout geworden omdat er allerlei stoffen uit de gesteenten in zijn opgelost. Als je 10 liter zeewater laat verdampen blijven er twee kopjes zeezout over.

Rijk water

Een liter Noordzeewater bevat†31 tot 35 gram zout, 11,7 kubieke centimeter stikstof (N2), 6,4 kubieke centimeter zuurstof (O2) en 0,31 kubieke centimeter kooldioxide (CO2). Het kustwater in de Noordzee is door zwevend zand, slik, opgeloste stoffen en plankton troebel. In zeezout zit vooral natriumchloride, maar daarnaast ook†andere zouten als magnesiumsulfaat, calciumcarbonaat, kaliumbromide, strontiumzouten en fluoriden.†Er zit ook†ijzer, mangaan, koper, zink, molybdeen, vanadium en kobalt in. In zeewater zit zelfs een heel klein beetje goud. De winning van dit goud kost†meer dan dat het opbrengt. Door het zout is zeewater zwaarder dan zoet water.†Het bevriest pas bij -2 graden, terwijl zoet water bij 0 graden bevriest. In zee-ijs zit minder zout dan in zeewater, zodat het blijft drijven.†Het zout van de zee komt uit†gesteenten, de verwering van de continenten en uit hete bronnen op de oceaanbodem. De koolstofverbindingen in het zeewater zijn van groot belang voor de stoffenhuishouding van de aarde. Er zit zo veel kooldioxide (CO2), koolzuur (H2CO3) en hydrocarbonaat (HCO3) in zeewater, dat de zee als een koolstofbuffer werkt voor de hele aarde.

Zeewater-verontreiniging

Naast de hierboven genoemde stoffen komen in zeewater veel door de mens toegevoegde†stoffen voor: olie,†meststoffen, zware metalen, pesticiden en radioactieve stoffen. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw dachten veel mensen: de zee is zo groot, van die vervuiling merk je niks. Dat bleek al gauw een fabeltje. Een beetje gif kan zelfs de zee grondig verpesten. Lozingen van gif in Rotterdam leidde tot massale sterfte van grote sterns op Griend. Sinds men zich hiervan bewust werd, zijn er†maatregelen genomen. Lozingen van veel giftige stoffen in zee is verboden. Daardoor is de concentratie van deze stoffen geleidelijk afgenomen en werd het zeewater weer schoner. Toch zitten er nog te veel†zware metalen en pesticiden in zeewater.
Bovendien komt in zee nog altijd steeds meer zwerfvuil voor.