DE VLEET · Zee- & kustencyclopedie

Nieuws

Momenteel wordt de Ecomare encyclopedie gemigreerd naar VLIZ.
De versie die je nu ziet is tijdelijk, en wordt binnenkort voorzien van een nieuwe en opgefriste lay-out.

De rivieren

Stroomgebied van de Noordzee | © Google Earth -Ecomare

In de Noordzee monden verschillende rivieren uit. Op het kaartje zie je waar ze liggen, en welk land afwatert op de Noordzee. De voornaamste rivieren†zijn†de Schelde vanuit BelgiŽ en Frankrijk, de Rijn en de Maas uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, BelgiŽ en Nederland, de Theems, de Humber en de Tyne vanuit Engeland en de Eems, de Weser en†de Elbe uit Duitsland en TsjechiŽ.

Aanvoer van zoet water

Eemsmonding | © foto fitis, sytske dijksen

Uit al deze rivieren stroomt zoet water de Noordzee in.†Vanuit Frankrijk monden geen grote rivieren direct op de Noordzee uit, maar water uit de Seine en de Somme komt via het Kanaal wel de Noordzee binnen. De aanvoer van zoet water naar de Noordelijke Noordzee komt voor ongeveer eenderde deel†uit Noorwegen en Zweden. Enkele rivieren in het noorden van Groot-BrittanniŽ komen ook uit in de Noordelijke Noordzee, zoals de Forth en de Tyne.

Aanvoer van stoffen

industrie langs de Merwede | © foto fitis, sytske dijksen

Behalve zoet water brengen de rivieren ook slib, voedingsstoffen en verontreinigingen naar de Noordzee en Waddenzee. De aanvoer van†de rivieren schommelt per seizoen en per jaar, en daardoor schommelt het zoutgehalte van de Noordzee. De slibaanvoer via de rivieren is†veel minder dan wat via de Atlantische Oceaan wordt aangevoerd. Maar rivierslib is wel vaak flink verontreinigd. Veel vervuild slib†zinkt in de monding van een rivier naar de bodem, op de plek waar het water niet meer zo hard stroomt. Soms reageren de stoffen op stoffen in het†zeewater.†Langzaam maar zeker verspreiden de verontreinigingen zich vanuit de monding naar†andere plekken.†Als er vaargeulen worden uitgebaggerd, en de†bagger stort men op plekken verderop†in de Noordzee, gaat dat natuurlijk veel sneller. Gelukkig zijn de meeste rivieren in de laatste tientallen jaren flink schoner geworden. Dat komt vooral doordat het lozen van gevaarlijk giftig afval verboden is.

Aanvoer vervuilende stoffen via de Rijn naar de Noordzee
(in ton per jaar)
stofstofaanvoer 1980aanvoer 2000 (% van 1980)reductie
cadmium 18 5,5 (31%) 69%
koper 500 240 (48%) 52%
lood 320 150 (47%) 53%
zink 2000 810 (41%) 59%
PCB's 0,22 0,08 (36%) 64%
PAK's 2,1 2 (95%) 5%
bron: directie Noordzee 2003

Uit deze tabel blijkt dat de aanpak van de cadmium- en PCB-vervuiling veel succes heeft gehad. Koper en PAK's blijven moeilijk te weren stoffen.†De overige zware metalen nemen een gemiddelde positie in. †

Info

CC-BY-NC, Ecomare 2017
Bijgewerkt: 17/06/2014