DE VLEET · Zee- & kustencyclopedie

Nieuws

Momenteel wordt de Ecomare encyclopedie gemigreerd naar VLIZ.
De versie die je nu ziet is tijdelijk, en wordt binnenkort voorzien van een nieuwe en opgefriste lay-out.

Schelpdiervisserij

Oogst van de handkokkelaar | © Photo from internet site: http://www.won-3.nl

De schelpdiervissers werken in de getijdengebieden en de kustwateren. De Nederlandse schelpdiervissers zijn vooral bezig met de mossel (mosselzaadvisserij en mosselteelt). Daarnaast worden er oesters gekweekt. Vroeger viste men langs de kust ook veel op strandschelpen (spisula). Sinds die soort achteruit is gegaan bestaat de vangst vooral uit mesheften. In de Waddezee worden de kokkels handmatig geraapt. Deze handkokkelaars rapen sinds kort ook Japanse oesters van het wad.

Natuurbescherming

Wad- en kustvogels zijn voor hun bestaan ook aangewezen op de schelpdieren. Dat betekent dat het vaak een moeilijke puzzel is om het natuurbelang en het belang van de schelpdierenvissers samen te laten gaan. Om de natuur te beschermen mogen de vissers daarom op veel plekken niet vissen. In schelpdierarme jaren geldt vaak een volledig visverbod. Sommige vormen van schelpdiervisserij zijn of worden verboden. In de Waddenzee mogen de kokkelvissers bijvoorbeeld niet meer met grote schepen vissen. En ook de mosselzaadvissers moeten geleidelijk aan overstappen van de vrije zaadvisserij naar de oogst van mosselzaad dat zich heeft gevestigd op hangculturen.