DE VLEET · Zee- & kustencyclopedie

Nieuws

Momenteel wordt de Ecomare encyclopedie gemigreerd naar VLIZ.
De versie die je nu ziet is tijdelijk, en wordt binnenkort voorzien van een nieuwe en opgefriste lay-out.

Habitatrichtlijn

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden | © Ecomare, Oscar Bos

In 1992 stelde de Europese Unie een richtlijn vast voor de bescherming van bijzondere leefgebieden: de Habitatrichtlijn. Bij de richtlijn horen lijsten van plant- en diersoorten en natuurlijke leefgemeenschappen die extra bescherming verdienen. Binnen de Habitatrichtlijn is onder de naam Natura 2000 een samenhangend ecologisch netwerk ingesteld. Vogels zijn daarbij uitgezonderd omdat daarvoor al eerder een aparte richtlijn (de Vogelrichtlijn) is ingesteld.

Hoe werkt het

De Habitatrichtlijn verbiedt een activiteit als de beschermingszone erdoor wordt aangetast. Ook rept de Habitatrichtlijn over een 'passende beoordeling' van de milieu-effecten voordat een activiteit in de beschermingszone wordt toegestaan. Te beschermen habitats zijn onder meer 'permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken en estuaria' (dus wadden en slikken), diverse typen kustduinen en enkele soorten kwelders en schorren. De Waddenzee is bijna geheel aangemeld als beschermd gebied onder deze richtlijn. Voorbeelden van activiteiten die verboden zijn als gevolg van de richtlijn, zijn de kokkelvisserij in de Waddenzee, een aantal bouwplannen voor IJburg en het oorspronkelijke plan voor de Tweede Maasvlakte.

Info

CC-BY-NC, Ecomare 2017
Bijgewerkt: 04/09/2015