[Home]

Home > dieren (Animalia) > ringwormen (Annelida) · 161

Ringwormen worden gekenmerkt door een langgerekt, gesegmenteerd lichaam met een gespierde wand. Elk segment heeft een paar aanhangsels of ‘chetae’; dit zijn borstelvormige structuren die helpen bij de voortbeweging of het graven in sediment. Ze komen voor in zee, van de getijdenzone tot in hydrothermale bronnen; daarnaast zijn er ook soorten die typisch op land of in zoet water voorkomen. Ringwormen worden onderverdeeld in borstelwormen (Polychaeta), regenwormen (Oligochaeta) en bloedzuigers (Hirudinea).

Naamsverklaring:
 • Annulatus = geringd (Grieks)


  Sub-groepen:
 • Annelida
  Tubificoides heterochaetus, author: Worsfold, Tim
    
  Fluwelen zeemuis, author: Herman, Frans
    
  Picture of Arenicola marina (Linnaeus, 1758), author: Decleer, M.
      [Back]