[Home]

Home > dieren (Animalia) > geleedpotigen (Arthropoda) · 500

De geleedpotigen omvatten een grote variëteit van ongewervelde dieren. Zo behoren onder andere de insecten, spinnen, zeespinnen, schaaldieren en nog veel meer groepen tot de geleedpotigen. Ondanks deze grote diversiteit hebben ze toch een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Zo hebben alle geleedpotigen een uitwendig skelet, en gaan ze vervellen om te kunnen groeien. Sommige soorten vervellen hierbij hun hele leven, terwijl anderen slechts vervellen tot ze geslachtsrijp zijn. Hun lichaam is gesegmenteerd en de poten hebben een aantal gewrichten.
Geleedpotigen zijn heel talrijk - zowel op land als in het water - en ze maken zo’n 80% van alle levende dieren uit.

Naamsverklaring:
  • Arthron = gewricht (Grieks)
  • Podos = voet (Grieks)


Sub-groepen:
Arthropoda
Crangon allmanni, author: Eneman, Eddy
  
Lepas anatifera Linnaeus, 1758, author: Nuyttens, Filip
  
Hemimysis anomala, author: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
  [Back]