[Home]

Home > dieren (Animalia) > ringwormen (Annelida) > regenwormen (Oligochaeta)

Regenwormen behoren - samen met de borstelwormen (Polychaeta) - tot de klasse van de ringwormen (Annelida). Regenwormen dragen minder borstels per lichaamssegment dan de borstelwormen, bij wie de borstels bovendien op een extra aanhangsel staan (parapodium). De meeste regenwormen voeden zich met dood organisch materiaal. Een groot deel van hen leeft op land, in verschillende soorten bodems. Ze komen wereldwijd voor (uitgezonderd in Antarctica).

Naamsverklaring:
 • Oligo = weinig (Grieks)
 • Chaeta = borstels (Latijn)


 • Oligochaeta
  Tubificoides heterochaetus, author: Worsfold, Tim
    

  Soorten (7):

  [Back]