[Home]

Home > dieren (Animalia) > gewervelden (Vertebrata) > beenvissen (Actinopterygii)

Straalvinnigen of beenvissen zijn vissen met een benig skelet. De Nederlandse naam ‘straalvinnigen’ hebben ze te danken aan het feit dat hun vinnen ondersteund worden door been- of hoornachtige structuren, ‘stralen’ genoemd. In aantallen zijn de straalvinnigen de dominante groep binnen de vissen. Ze zijn talrijk vertegenwoordigd in zowel zoet als zeewater, en komen voor van de diepzee tot de hoogstgelegen bergbeken. Straalvinnigen hebben heel diverse lichaamsvormen, kleuren, gedrag, … Sommige soorten kunnen zich over korte afstand door de lucht (vliegende vissen) of over het land voortbewegen (longvissen), gebruik makend van hun vinnen. Straalvinnigen spelen een heel belangrijke rol in de aquatische ecosystemen waar ze zowel prooi als predator zijn. Daarnaast vormen ze ook een heel belangrijke voedselbron voor de mens.

Naamsverklaring:
 • Aktis = straal (Grieks)
 • Pteruks = vleugel (Grieks)


 • Actinopterygii
  Conger conger, author: Eneman, Eddy
    
  Hippocampus hippocampus, author: Decleer, Misjel
    
  Cyclopterus lumpus, author: Loonens, Marie-Ange
    

  Soorten (112):

  [Back]