[Home]

Home > dieren (Animalia) > echinodermaten (Echinodermata) > zeesterren (Asteroidea)

Zeesterren zijn ongetwijfeld de best gekende stekelhuidigen. Hun platte lichaam vertoont niet alleen inwendig, maar ook uitwendig de typische vijfstralige symmetrie. Het draagt meestal vijf brede armen, soms kunnen dit er meer zijn. Zeesterren beschikken over een regeneratievermogen, wat betekent dat een afgerukte arm kan teruggroeien. De nieuwe armen zijn dan wel iets korter dan de oorspronkelijke, waardoor de zeester zijn stervormige symmetrie verliest. De voedingswijze bij zeesterren is soortafhankelijk en kan heel uiteenlopend zijn: zo zijn er soorten die jagen op mosselen, slakken, kreeften, zee-egels en slangsterren, terwijl andere soorten wieren en zeegrassen begrazen of zich voeden met dierlijk plankton. Zeesterren leven op de bodem van de zee, en men kan ze terugvinden van de getijdenzone tot op 8000 meter diepte. Het merendeel leeft echter in de ondiepe kustwateren.

Naamsverklaring:
 • Aster = ster (Grieks)
 • -oideos = achtig (Grieks


 • Asteroidea
  Asterias rubens Linnaeus, 1758, author: Nuyttens, Filip
    
  Common sun star - Crossaster papposus (Linnaeus, 1767), author: VLIZ (Jan Seys)
    

  Soorten (5):

  [Back]