[Home]

Home > dieren (Animalia) > echinodermaten (Echinodermata) > zee-egels (Echinoidea)

Zee-egels behoren tot de groep van de stekelhuidigen. Ze zijn meestal min of meer bolvormig, hartvormig of schijfvormig, waarbij hun lichaam vervat zit in een hard pantser dat bedekt is met stekels. Deze stekels zijn heel beweeglijk en zijn – via een kogelgewrichtje – ingebed in het pantser. Vorm en uitzicht van de stekels kunnen heel erg variëren: bepaalde soorten hebben lange, stevige stekels – soms met gif -, terwijl andere soorten eerder korte stekels hebben en het dier een viltachtig uiterlijk geven. De stekels kunnen gebruikt worden om zich voort te bewegen, in te graven of te beschermen. Zee-egels bewegen zich echter hoofdzakelijk voort door gebruik te maken van zuigvoetjes aan de buikzijde. Binnen de zee-egels kan men twee grote groepen onderscheiden: de regelmatige zee-egels die een bijna perfecte vijfstralige symmetrie hebben, vergelijkbaar met de zeesterren. Deze groep van zee-egels leeft over het algemeen op de zeebodem. En de onregelmatige zee-egels, die een gewijzigde, bilaterale symmetrie hebben. Deze groep is meer aangepast aan een ingegraven levenswijze. Zee-egels komen voor in alle zeeën en oceanen en voeden zich – onder andere – met algen, mosselen, sponzen.

Naamsverklaring:
 • Ekhinos = egel (Grieks)


 • Echinoidea
  Echinus esculentus, author: Javier Atalah
    
  Echinocyamus pusillus (O.F. Müller, 1776), author: Nuyttens, Filip
    
  Psammechinus miliaris, author: Nuyttens, Filip
    

  Soorten (5):

  [Back]