[Home]

Home > dieren (Animalia) > geleedpotigen (Arthropoda) > kieuwpootkreeftjes (Branchiopoda)

Kieuwpootkreeftjes behoren tot de kreeftachtigen. Het zijn meestal kleine dieren die in zoetwater leven en zich voeden met plankton en dood organisch materiaal (detritus). De groep van de watervlooien (Cladocera) vormt een uitzondering: veel soorten uit deze groep komen voor in zee. Alle kieuwpootkreeftjes worden gekenmerkt door de aanwezigheid van afgeplatte, bladvormige poten. Deze bladvormige structuren doen dienst als kieuwen. Bij de meeste soorten worden de kop en het borststuk grotendeels omgeven door een schild of carapax. Deze soorten kunnen geen gebruik maken van hun poten om te zwemmen, dus wordt deze zwemfunctie overgenomen door het tweede paar voelsprieten. Een aantal soorten hebben zich ook aangepast aan een bodemleven.

Naamsverklaring:
  • Branchion = kieuw (Grieks)
  • Podos = poten (Grieks)


  • Branchiopoda


    Soorten (3):

    [Back]