[Home]

Home > dieren (Animalia) > geleedpotigen (Arthropoda) > insecten (Insecta)

Insecten behoren tot de Hexapoda, dit zijn dieren met 3 paar poten. Vertegenwoordigers van deze groep leven hoofdzakelijk op land, maar enkele soorten hebben zich aan een marien leven aangepast. De klasse Insecta wordt onderverdeeld in 2 onderklassen: de Apterygota (primaire vleugelloze insecten) en de Pterygota (vliegende insecten). Deze laatste waren evolutionair bijzonder succesvol wat weerspiegeld wordt in een enorme soortenrijkdom (maar liefst 70% van alle reeds beschreven soorten).

Naamsverklaring:
  • Insectum = gesegmenteerd (Latijn)


  • Insecta


    Soorten (45):

    [Back]