Over het Belgisch Register van Zee- en Kustsoorten

Het Belgisch Register van zee- en kustsoorten geeft een overzicht van alle soorten die voorkomen in het Belgisch deel van de Noordzee.

In de toekomst zal dit aangevuld worden met de gekende soorten in de aanpalende kustzone (slikken, schorren, duinen) en estuaria.

Aantal soorten in de lijst op 2022-01-21: 2080

Op deze pagina's kun je volgende informatie terugvindenContactpersonen: Leen Vandepitte (fiche) & Wim Decock (fiche)

[terug naar het overzicht]