VLIZ' Infoloket over kust en zee

Abiota

Abiota zijn alle niet-levende factoren (zoals temperatuur,zoutgehalte, lichtregime, klimaat,..) die deel uitmaken van een bepaald ecosysteem en die de "biota" (levende organismen) be´nvloeden. Zie "ecosysteem". Tegengestelde van "biota".

Toegevoegd op 2005-08-25

© VLIZ 2004-2019 - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

Sluit dit venster | Print