VLIZ' Infoloket over kust en zee

Nultijd

Een nultijd of baseline is een arbitrair gekozen tijdstip. Dit tijdstip heeft als doel de situatie vˇˇr en na deze nultijd te kunnen vergelijken of een duidelijk onderscheid te maken tussen twee periodes.

Voor het samenstellen van de lijst van niet-inheemse soorten voor het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria bijvoorbeeld werd de nultijd of baseline vastgelegd op 1492, het jaar van de ontdekking van Amerika en de sterke toename van de trans-Atlantische scheepsvaart. De soorten die na dat jaar toekwamen in onze contreien, classificeren we als niet-inheems. Soorten die mogelijks vˇˇr 1492 werden ge´ntroduceerd, worden hier als inheems beschouwd.

Toegevoegd op 2007-10-24

© VLIZ 2004-2018 - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

Sluit dit venster | Print