VLIZ' Infoloket over kust en zee

Ecotopen

Een ecotoop of leefgebied is een ruimtelijke eenheid die homogeen beschouwd wordt wat betreft de voornaamste omgevingsfactoren en menselijke invloeden die voor de organismen van belang zijn. Planten en dieren zijn namelijk nauw verbonden met hun leefomgeving en kunnen enkel voorkomen op die plaatsen die aan bepaalde eisen voldoen. Voorbeelden van ecotopen langs onze kusten en estuaria zijn het slik en schor. Aan de hand vaneen Ďecotopenstelselí of een (hiŽrarchisch) classificatiesysteem van ecotopen kan men de veranderingen in de verschillende leefgebieden doorheen de tijd opvolgen en wil men ook kunnen voorspellen hoe die leefgebieden veranderen na bepaalde ingrepen in het systeem en inschatten wat de effecten hiervan zijn op de leefgemeenschappen.


Bronnen:

www.rijkswaterstaat.nl

Bouma, H.; de Jong, D.J.; Twisk, F.; Wolfstein, K. (2005). Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1); voor het in kaart brengen van het potentiŽle voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren. Rapport RIKZ, 2005.024. LnO drukkerij/uitgeverij: Middelburg, the Netherlands. 156 pp., details

Van Braeckel, A.; Piesschaert, F.; Van den Bergh, E. (2006). Historische analyse van de Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren: 19e eeuw tot heden. Rapport INBO, 2006.29. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 143 pp., details


Toegevoegd op 2010-05-04

© VLIZ 2004-2021 - Deze definities mogen worden overgenomen mits bronvermelding.

Sluit dit venster | Print