var msgs = new Array();msgs['Parameter'] = "De parameter of beter 'parameter naam' geeft aan welke criterium werd gemeten of onderzocht. Kies een item uit de keuzelijst en combineer dit eventueel met andere zoekcriteria als substance, compartiment en taxon."; msgs['Substance'] = "Een substantie is een chemische stof of enig ander materiaal aanwezig in een compartiment. (De parameter naam die hier veelal mee overeenkomt is 'concentratie')"; msgs['Compartment'] = "Een compartiment is de matrix waarin de parameter werd bepaald."; msgs['Taxon'] = "Een taxon (meervoud: taxa) is een taxonomische groep, oftewel een te onderscheiden taxanomische eenheid.
Kies een item uit de keuzelijst of navigeer door de onderstaande taxonomische boom om het gewenste taxon te selecteren."; msgs['Station'] = "Een vast station is een gekende of benoemde geografisch vastgelegde positie die meermaals werd bemonsterd of bezocht in het kader van onderzoekscampagnes. Kies een item uit de keuzelijst."; msgs['taxontree'] = "Als u door de taxonomische boom navigeert, kunt u een taxon en alle onderliggende taxa selecteren.
Opgelet: deze boom toont enkel de beschikbare taxa (lees: 'taxa met data') of taxa met beschikbare onderliggende taxa.
De weergegeven classificatie en taxonomie komt overeen met deze zoals die in de APHIA databank staat beschreven."; var divWidth = 300; var divSpace = 15; function setHelp(controlName, e) { xCoord = 0; yCoord = 0; oScreenWidth = 0; oScreenHeight = 0; helpDiv = document.getElementById('help'); helpiFrame = document.getElementById('aboveDiv'); if (helpDiv != null && helpDiv != 'undefined' && msgs[controlName] != null) { helpDiv.style.width = divWidth; helpDiv.innerHTML = msgs[controlName]; divHeight = helpDiv.style.height; oScreenWidth = document.body.clientWidth; oScreenHeight = document.body.clientHeight; xCoord = e.clientX + document.body.scrollLeft + document.documentElement.scrollLeft + divSpace; yCoord = e.clientY + document.body.scrollTop + document.documentElement.scrollTop + divSpace; if (e.clientX + divWidth + divSpace > oScreenWidth) { xCoord = xCoord - (divWidth + divSpace); } if (e.clientY + divHeight + 5 > oScreenHeight) { yCoord = yCoord - (divHeight + 5); } helpDiv.style.visibility = 'visible'; helpDiv.style.top = yCoord; helpDiv.style.left = xCoord; //copy coordinates to an iFrame to workaround the 'forminputs above all' IE-bug helpiFrame.style.top = yCoord; helpiFrame.style.left = xCoord; helpiFrame.style.width = divWidth;; helpiFrame.style.height = helpDiv.offsetHeight; //helpiFrame.innerHTML = msgs[controlName]; //alert(msgs[controlName]); } else { hideToolTip(); } } function hideToolTip() { document.getElementById('help').style.visibility = 'hidden'; document.getElementById('aboveDiv').style.width = 0; //document.getElementById('aboveDiv').style.height = 0; }