M I D A S
Marine Information and Data Acquisition System
Campaign :CleanSea  (Lookup in IMIS)
Abstract:
CleanSea - Towards a clean, litter-free EU marine environment through scientific evidence, innovative tools and good governance CleanSea zal op een unieke en interdisciplinaire benadering zwerfvuil bestuderen. Het project heeft tot doel nieuwe informatie over de effecten van zwerfvuil, monitoring protocollen en tools te genereren, en de impact van mitigatie strategieën en maatregelen te evalueren en het voorziet mogelijkheden te bieden aan beleidsmakers in de EU. Binnen CleanSea wordt het noodzakelijke onderzoek uitgevoerd, wordt kwalitatief geanalyseerd en wordt wetenschap op een transparante wijze doorgegeven om het beleid te informeren. Om de doelstellingen binnen CleanSea te bereiken werd het werk ingedeeld in 7 werkpakketten. ILVO is voornamelijk betrokken bij werkpakket 2 die de volgende onderzoeksluiken beschouwt: biologische impact, monitoring van afval, afval samenstelling, fragmentatie snelheden, standaard procedures en tools voor monitoring. Uiteindelijk zal een multiregionaal CleanSea platform gecreëerd worden voor de belanghebbenden om interacties mogelijk te maken gedurende het project tussen de verschillende werkpakketten en relevante stakeholders en dit in de vier verschillende mariene regio’s van Europa.