M I D A S
Marine Information and Data Acquisition System
Campaign :MONAY  (Lookup in IMIS)
Abstract:
Monitoring Natuurherstel Ijzermonding) In opdracht van AMINAL wordt het sedimenttransport in het Ijzerestuarium gemonitord De metingen dienen om gegevens te verzamelen voor calibratie en validatie van een numeriek model dat inzicht moet brengen in de morphodynamica van de slikken en schorren van het reservaat.