M I D A S
Marine Information and Data Acquisition System
Campaign :In situ corrosiegedrag van metalen op de zeebodem
Abstract:
Er wordt getracht een relevant monitoringsysteem op te stellen waarmee een eventuele archeaologische onderwateropgraving van bij het begin kan worden begeleid en eventueel bijgestuurd vanuit conservatorisch inzicht. Een testbank voor het opvolgen van het corrosiegedrag van bepaalde metalen in situ wordt daarom ontworpen. Een aantal verschillende monsters worden in de onmiddellijke omgeving van een wraksite geplaatst waarvan de opgraving zelf nog niet begonnen is. Na een bepaalde tijd zullen de monsters worden verwijderd en geƫvalueerd. Na analyse kunnen deze, in combinatie met gegevens over de omgevingsomstandigheden, informatie bieden over de toestand van de archeologische objecten die zich nog onaangeroerd op de site bevinden. Op die manier kunnen er reeds op voorhand maatregelen genomen worden.