M I D A S
Marine Information and Data Acquisition System
Campaign :De structurerende rol van biotische interacties  (Lookup in IMIS)
Abstract:
De structurerende rol van biotische interacties tussen verschillende grootteklasses voor het functioneren van mariene zeebodems. Dit project gaat na hoe de activiteit van macrobenthische ecosysteem-ingenieurs microniches creert, waardoor de samenstelling en diversiteit van de de microbiële gemeenschappen wordt beinvloed. De nadruk wordt hierbij gelegd op nitrificerende en denitrificerende bacteria en archaea. Belangrijke ecosysteemfuncties worden tegelijkertijd gemeten, waardoor een inzicht zal verworven worden in de directe relatie macrofauna – microbële gemeenschap – ecoysteemfuncties.