M I D A S
Marine Information and Data Acquisition System
Tripno 761 of the Zeeleeuw from 2004-08-09 07:19:30 to 2004-08-09 14:19:31
Back to CruiseResearch ActivitiesStationsMapUnderway DataData graphs

Research activities
Name Action Station Start time Start Lat. Start Long. Stop time Stop Lat. Stop Long. Notes
      2004-08-09 09:30:18 51°12.94 2°38.77 2004-08-09 09:30:18 51°12.94 2°38.77 6 zeewier asc-fs-fv + 3 blanco --- in roze plek verfoplosmiddel??) op die plek veel insecten
      2004-08-09 10:43:51 51°10.524 2°25.418 2004-08-09 10:43:51 51°10.524 2°25.418 6 zeewier (fucus) + 3 blanco - 1 in aq
      2004-08-09 11:51:08 51°17.85 2°31.444 2004-08-09 11:51:08 51°17.85 2°31.444 6 zewier + 3 blanco
      2004-08-09 12:36:04 51°19.703 2°33.757 2004-08-09 12:36:04 51°19.703 2°33.757 6 zeewier + 3 banco (roze blubber aawezig)