Book of abstracts | VLIZ Marine Science Day

ABSTRACT INDIENEN

De deadline voor het indienen van een abstract is verstreken.

Wilt u uw onderzoek presenteren aan een breder en multidisciplinair publiek van mariene wetenschappers? Dien dan voor 14 januari 2019 een abstract in voor de VLIZ Marine Science Day. U kunt een mondelinge presentatie aanvragen (pre-doc of post-doc), een poster in de competitie of een plaats in de demosessies.