Header logo
|  Inleiding |  Beeldbank |  Zoeken |  Historische personen |  Gebruikte bronnen |
Niet ingelogd [Log in] [Registreer]

Beeldbank

Beeldbank > Beelden per thema > Visserij > Scheepswerven

« Vorige Volgende »

De Borger (1901, fig. 25 bis)

De Borger (1901, fig. 25 bis)
Beschrijving: Schuinsche senten. Laat ons nu zien hoe men hunnen uitslag maakt: Zij a de te ontwikkelen schuinsche sent. Op eene lat van behoorlijke lengte teekent men, het midden a ah vertrekpunt nemende, hare snijpunten 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. en 0 met de spanten en men draagt deze wijdten op de overeenstemmende ordonnaten van den horizontalen uitslag over, het punt a op de middellijn x, x, houdende. Men bekomt op die manier eene reeks punten 0’, 1’, 2’, ..., 7’, 8’, 9’, harer ontwikkeling. Nochtans, daar het altijd nuttig is zooveel punten mogelijk te bepalen om eene lijn uit te slaan, zullen wij ook de snijpunten overdragen der sent met de waterlijnen en langscheepsche doorsneden. Ziehier voor de punten b, c, d en e der waterlijnen V. IV. III. en II. Op eene zijde der lat neemt men de schuinsche afstanden van uit het midden a, tot aan de punten b, c, d en e op, bij elk punt het nummer der waterlijn schrijvende. Op de andere zijde neemt men de horizontale afstanden xb, xc, xd en xe en nummert ze insgelijks. Men draagt de lat op den horizontalen uitslag en, van voor bijvoorbeeld beginnende, zoekt men, normaal aan het langscheepsch midsen op de waterlijn V, de breedte xb, welke men door een punt b aanteekent. Langs dit punt legt men – evenwijdig met de ordonnaten en dus rechthoekig op de middellijn – de zijde der lat waarop de schuinsche afstanden zijn aangeduid, en men teekent de opening ab, van het midden x’ x’ in b”. b” is een nieuw tusschenpunt der sent. Men handelt evenzoo voor de andere punten c, d en e.
Auteur: J. De Borger
Uit bron: De Borger, J. (1901). Uitslaan van ijzeren of stalen sche... (pagina 48)

[Download de volledige versie]


Creative Commons LicenseDit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk 3.0 Licentie


Klik hier om terug te keren naar miniatuurweergave.Site ontwikkeld en gehost door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Met steun van de provincie West-Vlaanderen
Logo VLIZ Logo provincie West-Vlaanderen