Header logo
|  Inleiding |  Beeldbank |  Zoeken |  Historische personen |  Gebruikte bronnen |
Niet ingelogd [Log in] [Registreer]

Beeldbank

Beeldbank > Beelden per thema > Visserij > Scheepswerven

« Vorige Volgende »

De Borger (1901, fig. 27)

De Borger (1901, fig. 27)
Beschrijving: Regeling door verkleining. Bij al de aan den uitslag gewijde zorg, zou het middenschip met zijne volle, weinig afgeronde deelen nog eenige onmerkbare onregelmatigheden kunnen bevatten. Wanneer men hierover eenigen twijfel voedt, kan men dit gedeelte afzonderlijk uitslaan met de bochten der verschillige lijnen te versterken om haar aldus gemakkelijker te kunnen nazien. Hiertoe smet men op eene zekere plaats buiten den algemeenen uitslag, enkel in horizontale projektie, de ordonnaten dichter bij elkander en behoudt dezelfde openingen voor waterdek-leuning- en sentlijnen. Ziehier hoe men te werk gaat : op de vertikale oprichting trekt men de bestaande waterlijnen en schuinsche senten een weinig voorbij het grootspant en teekent op elke dezer een punt A. B ..., dat als vertrekpunt zal dienen om de verschillige afstanden over te nemen. Wij zullen terloops doen opmerken dat zooals wij gaan zien, deze bewerking tegenovergesteld is van degene welke wij tot nu beschreven hebben, vermits in plaats de afstanden van uit eene middellijn af te zetten, men ze neemt van uit een punt buiten den uitslag gelegen. Doch dit wordt gedaan om plaats te winnen daar men aldus de wijdten kleiner kan nemen dan die van uit het midden tot aan de spanten. Er is hierbij overigens volstrekt geen bezwaar, aangezien deze verkleining enkel gedaan wordt tot nazicht der lijnen en niet om de gegevens van den uitslag te vermenigvuldigen. Het is dan ook overbodig zich te hechten om eenen zelfden afstand buiten het grootspant aan de punten A. B ... te geven, daar elke te behandelen lijn als onafhankelijk van andere kan ontwikkeld worden. Men neemt de afstanden Aa, Ab, ... enz. op de waterlijnen en die B1, B2, ... enz., op de schuinsche senten.
Auteur: J. De Borger
Uit bron: De Borger, J. (1901). Uitslaan van ijzeren of stalen sche... (pagina 51)

[Download de volledige versie]


Creative Commons LicenseDit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk 3.0 Licentie


Klik hier om terug te keren naar miniatuurweergave.Site ontwikkeld en gehost door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Met steun van de provincie West-Vlaanderen
Logo VLIZ Logo provincie West-Vlaanderen