Header logo
|  Inleiding |  Beeldbank |  Zoeken |  Historische personen |  Gebruikte bronnen |
Voeg een beeld toeMaak een nieuw albumRSSAlbum overzicht.

Beeldbank

Beeldbank » Beelden per thema » Visserij » Scheepswerven
De Borger (1901, fig. 54)
De Borger (1901, fig. 54)
Beschrijving Senten, tusschensporen. Men trekt vervolgens, op den zelfden onderlingen afstand, twee lijnen x2y2, X2 Y2, voor het horizontaal gedeelte van den uitslag, waartusschen men de ordonnaten teekent op den afstand der spanten. Zetten wij op deze overeenstemmende ordonnaten de hoogten yh, yi, yk ... af. Door deze punten te vereenigen bekomt men de gebogene lijn X1 p Y1, welke de doorsnede geeft van het vlak X Y met de sent ; eene lat wordt op deze lijn aangezet en de punten der ordonnaten er op overgeteekend. Men recht de lat en plaatst haar met haar punt p in l1, om op de lijn X2 Y2 de ontwikkeling der ordonnaatafstanden, volgens de gebogene lijn X1 p Y1, in h2 i2 k2 m2 n2 o2 over te brengen. Eene zelfde bewerking wordt gedaan voor het vlak xy; men bekomt aldus de gebogen lijn x1 p y1 welke men evenzoo ontwikkelt en waardoor men op de lijn x2 y2 de punten a2 b2 c2 e2 f2 en g2 bekomt. Men vereenigt a2 o2, b2 n2, c2 m2 ... en verkrijgt aldus de ware ordonnaten op de platte oppervlakte der sent. Brengt men deze terug tot hare gebogene richting, dan zullen de afstanden juist gelijk zijn aan die tusschen de spanten gemeten. Het zal voldoende wezen op elk der overeenstemmende ordonnaten de afstanden a2 A1 = aA, b2 B1- bB ... over te dragen om de ontwikkeling A1 B1 C1 ... van den buitenkant der sentplaat te bekomen. Men handelt op dezelfde manier voor den binnenkant A’1 B’1 C’1 ... en men heeft ten laatste de gezochte ontwikkelde oppervlakte waarop men eene mal maakt. Auteur J. De Borger Uit bron De Borger, J. (1901). Uitslaan van ijzeren of stalen sche... (pagina 82) Download de volledige versieDownload de volledige versie Creative Commons License Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk 4.0 Licentie
Klik hier om terug te keren naar miniatuurweergave

Site ontwikkeld en gehost door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Met steun van de provincie West-Vlaanderen
Logo VLIZ Logo provincie West-Vlaanderen