Header logo
|  Inleiding |  Beeldbank |  Zoeken |  Historische personen |  Gebruikte bronnen |
Voeg een beeld toeMaak een nieuw albumRSSAlbum overzicht.

Beeldbank

Beeldbank » Beelden per thema » Visserij » Scheepswerven
De Borger (1901, fig. 68)
De Borger (1901, fig. 68)
Beschrijving Zweien. De zweien worden gauw op de volgende manier genomen, met het toestel hier geschetst en waarvan wij de afmetingen geven op plaat 3. Zij a een punt van den omtrek eens spants op hetwelk men de zwei wil nemen; uit dit punt trekt men eene normaal aan den omtrek en meestal bepaalt men zich het toestel met zijne bazis er normaal aan te plaatsen, zonder eene lijn te teekenen. Men plaatst dus de lat M. N. volgens de rechtstandige lijn, met de zijde A op het punt a. Op deze plank staat eene lat B C, open op eene zekere lengte, en weerhouden door het dwarsstuk D. Deze lat moet langs weerszijden met een koperen gegradueerd latje belegd worden. Het eene verdeeld in decimeters, centimeters en millimeters, het andere in duimen, halve duimen en achtsten. De verdeeling moet beginnen van aan het ondervlak M. In de holte der lat is een bout gevestigd op eene hoogte E gelijk aan den onderlingen afstand der spanten ; een beweegbaar uitgehold stuk F schuift over den bout; de verlenging der zijde G. H gaat door het middenpunt van den bout ; wanneer men nu den kant A van het latje A M op het punt van het spant plaatst waarop men de zwei wil bepalen, en dat het eindpunt G op het snijpunt komt der normaal met het volgende spant, stelt men in volle grootte den openings- of zweihoek N G H van het spant samen. Men teekent dezen hoek over volgens de zijde G H op een goed afgeschaafd zwei plankje B, dat in de gleuve I geschoven wordt, en men schrijft op de bekomen lijn bet nummer van het spant. Op hetzelfde plankje neemt men aldus de zweien aller spanten op eene zelfde lijn, en handelt evenzoo voor alle lijnen, altijd van het grootspant naar het midden gaande. Auteur J. De Borger Uit bron De Borger, J. (1901). Uitslaan van ijzeren of stalen sche... (pagina 97) Download de volledige versieDownload de volledige versie Creative Commons License Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk 4.0 Licentie
Klik hier om terug te keren naar miniatuurweergave

Site ontwikkeld en gehost door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Met steun van de provincie West-Vlaanderen
Logo VLIZ Logo provincie West-Vlaanderen