Header logo
|  Inleiding |  Beeldbank |  Zoeken |  Historische personen |  Gebruikte bronnen |
Voeg een beeld toeMaak een nieuw albumRSSAlbum overzicht.

Beeldbank

Beeldbank » Beelden per thema » Visserij » Scheepswerven
De Borger (1901, fig. 79)
De Borger (1901, fig. 79)
Beschrijving Verschillige werkwijzen worden in den scheepsbouw aangewezen om deze kokers te bedekken; nu eens worden de spanten afgekapt, dan eens naar binnen of naar buiten geweken. In alle geval wanneer de spanten, ‘t zij langs binnen, ‘t zij langs buiten, den schroefaskoker gedeeltelijk omvatten, moet men, bij het bepalen van hunnen vorm, rekening houden : 1e van den buitendiameter des kokers en 2e van de breedte (dwarsscheeps) der spanten. Men teekent de spanten eerst door, net alsof er geene kokers bestonden, daarna duidt men deze op hunne noodige hoogte en afstand van het midden aan en wijzigt de spantenomtrekken. Men maakt eenige horizontale of schuinsche doorsneden (fig. 80) door de van richting veranderende deelen, en ontwikkelt ze om zich van hunne regelmatigheid te overtuigen. Auteur J. De Borger Uit bron De Borger, J. (1901). Uitslaan van ijzeren of stalen sche... (pagina 109) Download de volledige versieDownload de volledige versie Creative Commons License Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk 4.0 Licentie
Klik hier om terug te keren naar miniatuurweergave

Site ontwikkeld en gehost door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Met steun van de provincie West-Vlaanderen
Logo VLIZ Logo provincie West-Vlaanderen