Header logo
|  Inleiding |  Beeldbank |  Zoeken |  Historische personen |  Gebruikte bronnen |
Voeg een beeld toeMaak een nieuw albumRSSAlbum overzicht.

Beeldbank

Beeldbank » Beelden per thema » Visserij » Scheepswerven
De Borger (1901, fig. 82)
De Borger (1901, fig. 82)
Beschrijving Keerspanten. Men zou zich bij de punten uit fig. 81 kunnen bepalen om zijne ontwikkeling te maken, doch, voor meerdere juistheid, moet men, bijzonder in het ondervlak, insgelijks zijne snijpunten met de schuinsche senten vaststellen. Ziehier hoe men te werk gaat : Zij K het keerspant, en S eene schuinsche sent ontwikkeld in het horizontaal plan, S’ de schuinsche sent in de vertikale oprichting. Wanneer men op S’ een welkdanig punt a neemt, zal dit punt zich op eenen zelfden afstand ao = AO op beide projektievlakken bevinden. Haalt men a in het horizontaal plan op de ontwikkelde sent over, met den afstand M a in O A’ af te zetten, is A’ het nieuw punt waardoor de natuurlijke overhaling van het keerspant, in betrekking tot de schuinsche sent, zal gaan. C A’ is dus de gewijzigde en juiste richting van het keerspant. Handelt men nu op dezelfde manier om de ware richting van de schuinsche sent tot die van het keerspant in de dwarsscheepsche oprichting te bepalen, met C A in oa’ af te zetten, dan bekomt men a M voor de gewijzigde en juiste richting der sent. Op den horizontalen uitslag zal dus a het eigenlijk snijpunt van sent en keerspant zijn en ac den afstand in ware grootte van dit punt tot het langscheepsch midden. Met dezen afstand op M a’, van M tot a’ te brengen, bekomt men in a’ het snijpunt van sent met keerspant. Op dezelfde wijze handelt men voor de andere senten, men vereenigt de bekomen punten met die door wateren deklijnen gegeven en bekomt aldus den gevraagden omtrek van het keerspant. Auteur J. De Borger Uit bron De Borger, J. (1901). Uitslaan van ijzeren of stalen sche... (pagina 111) Download de volledige versieDownload de volledige versie Creative Commons License Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk 4.0 Licentie
Klik hier om terug te keren naar miniatuurweergave

Site ontwikkeld en gehost door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Met steun van de provincie West-Vlaanderen
Logo VLIZ Logo provincie West-Vlaanderen