STUDIEDAG: VISSEN in het VERLEDEN 2017 - een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij

Oostende, InnovOcean site (ingang pakhuis 61), 17 november 2017
 

Sessie 1: Vissersopstand Oostende 1887
Tussen 1873 en 1896 heerste in België een zware economische recessie, die ook ernstige gevolgen had voor de zeevisserij. De vissersgemeenschap leefde in grote armoede, infrastructuurwerken en grote investeringen bleven uit. Britse vissers gingen vanaf 1884 aan de slag met veel efficiënter stoomtreilers. Zij brachten hun goedkopere vis ook naar de Oostendse vismijn en overspoelden de lokale markt. Op 23 en 24 augustus 1887 was het voor de Oostendse vissers genoeg. Ze kwamen in opstand tegen deze, in hun ogen, onterechte concurrentie. De rellen werden bloedig neergeslagen door politie en brurgerwacht. Er vielen doden en gewonden. Al deze ellende speelde zich af tegen een opkomend kusttoerisme voor de rijke burgerij. Een vreemde tegenstelling ...
Verschillende sprekers duiden de opstand, de toestand en tendensen van het toenmalige visserijbedrijf en de recessie in de visserij tijdens het de Belle-Epoque periode.

 

Desnerck (1974, fig. 120)Sessie 2:'De cierk'
Zo noemden Oostendenaars hun eerste vismijn uit 1879. Op de open binnenplaats van het cirkelvormige gebouw werd de vis verhandeld en was het een drukte van jewelste. Deze sfeer willen we op onze studiedag benaderen met de interactieve sessie ‘De cierk’, waarin we een 10-tal korte voordrachten plannen van maximaal 5 minuten. Sprekers kunnen aan de hand van voorwerpen, beelden of citaten, boeiende en in de vergetelheid geraakte verhalen uit de geschiedenis van de visserij aanbrengen en toelichting verwelkomen van de andere deelnemers. Voor deze editie van de Cierk zochten we vooral verhalen rond de ter ziele gegane pelagische kustvisserij op haring en sprot.

 


Foto credits
Boven: "Visserijopstand, Oostende 24 augustus 1887" door Charles Wildt, gefotografeerd door Georges Jansoone (Wikimedia Commons)