STUDIEDAG: VISSEN in het VERLEDEN 2015 - een MULTIDISCIPLINAIRE KIJK op de GESCHIEDENIS van de BELGISCHE ZEEVISSERIJ

Oostende, InnovOcean site (ingang pakhuis 61), 30 oktober 2015
 

Sessie 1:Visverwerking en visproductie aan land
In tijden zonder ijs, diepvriezers of koelkasten werden andere technieken toegepast om snel bedervende vis en zeevruchten te bewaren. Het zouten, roken en drogen van zeeproducten is al van in de prehistorie bekend. Later ontstond een visverwerkende industrie en handel die - zowel in de kuststreek als in het Schelde-estuarium - goede werkgelegenheid verschafte voor vele mannen, vrouwen én kinderen. Ook bij de kweek en het verwerken van oesters was heel wat bedrijvigheid gemoeid aan de Vlaamse kust.

 

Desnerck (1974, fig. 120)Sessie 2:'De cierk'
Zo noemden Oostendenaars hun eerste vismijn uit 1879. Op de open binnenplaats van het cirkelvormige gebouw werd de vis verhandeld en was het een drukte van jewelste. Deze sfeer willen we op onze studiedag benaderen met de interactieve sessie ‘De cierk’, waarin we een 10-tal korte voordrachten plannen van maximaal 5 minuten. Sprekers kunnen aan de hand van voorwerpen, beelden of citaten, boeiende en in de vergetelheid geraakte verhalen uit de geschiedenis van de visserij aanbrengen en toelichting verwelkomen van de andere deelnemers. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.

 

Sessie 3:Soorten in het vizier
In deze sessie vertellen de verschillende sprekers het verhaal rond één specifieke soort in meer detail. De invalshoeken lopen uiteen. Naargelang de expertise van de sprekers behandelen ze de historiek van de visserij, de verwerking en bewaring of/en consumptiegewoonten. Dit jaar hebben we het over het drietal haring, paling en kabeljauw. Elke presentatie wordt voorafgegaan door een korte introductie over de biologie, duurzaamheidstatus en het actuele belang van deze soort voor de Belgische visserij.