EINDPRODUCTEN 04-02-2010

Bron: VLIZ Fotogalerij 'Belgische zeevisserij' - Collectie Daniel Moeyaert

Op donderdag 4 februari 2010 organiseerde het VIOE, in samenwerking met het VLIZ, een overlegvergadering rond de historiek van de Belgische/Vlaamse zeevisserij in Oostende (InnovOcean site, VLIZ).

De sessie stond open voor iedereen die zich geroepen voelt een concrete inbreng te leveren rond o.a. de concrete historische aanvoer- en vangstgegevens, bestandsopnames, opbrengsten (naar inspanning), verschuivingen in consumptiepatronen, maar ook uitkomsten van archeologisch onderzoek.

Bedoeling van deze sessie was 3-delig:

 

PROGRAMMA

10:00-10:10 Anton Ervynck (VIOE) - dagvoorzitter
Welkom en inleiding
10:10-10:25 Willem Lanszweert (Visserijmuseum Oostduinkerke)
Visserijmuseum Oostduinkerke: ontstaan en evolutie van het Visserijmuseum, focus op de archieven en bronnen die aanwezig zijn en hoe deze worden ontsloten [PDF Icon]
10:25-10:40 Willy Versluys (Reder)
Kennis over de (historische) geschiedenis van de Belgische/Vlaamse scheepvaart in het algemeen en de visserij in het bijzonder
10:40-10:55 Jessica Coppens (Maritiem Instituut UGent)
Lokale Ecologische Kennis. Een historische bron [PDF Icon]
10:55-11:15 Ann-Katrien Lescrauwaet (VLIZ)
Een eeuw Zeevisserij in België: hoe ver reikt ons collectief geheugen. Toelichting over het verzamelen en integreren van historische zeevisserij gegevens; communicatieproducten (VLIZ consortium project) [PDF Icon]
11:15-11:20 Vragenronde
11:20-11:40 Koffiepauze
11:40-11:55 Tom Lenaerts (VIOE)
Van de boomstamkano van Nekkerspoel tot de garnalenvisser Crangon. Een korte verkenning van de geschiedenis van de scheepsbouw in Vlaanderen [PDF Icon]
11:55-12:15 Wim Van Neer en Anton Ervynck (VIOE en KULeuven)
Het archeologisch onderzoek van de visfauna uit de Noordzee. Toelichting over hoe het VIOE tewerk gaat bij de archeologische studie van visresten, relevante informatie, en raakvlakken met het actueel biologisch en historisch onderzoek van de zee.
12:15-12:30 Prof. Filip Volckaert – KULeuven, Lab. Voor Diversiteit en Systematiek
Speuren in het papieren en erfelijk verleden van de visserij [PDF Icon]
12:40-13:40 Lunchpauze
13:40-14:40 Overleg en Verkenning van mogelijkheden voor toekomstige samenwerking.
Afsluiting en ConclusiesProgramma ook te downloaden als pdf

Deelnemerslijst te downloaden als pdf

Verslag te downloaden als pdf

Beelden van de vergadering in de VLIZ Fotogalerij 'Over VLIZ'

  • informeren over bestaande, voorbije en toekomstige initiatieven en projecten: doelstellingen, resultaten, verdere onderzoeksvragen
  • inventariseren van bronnen
  • potentiële samenwerking identificeren en meerwaarde hiervan definiëren (creatieve sessie)