EINDPRODUCTEN 25-11-2010

Bron foto: VLIZ Fotogalerij 'Belgische zeevisserij' - Collectie Daniel Moeyaert

Op donderdag 25 november 2010 organiseerden het VIOE en het VLIZ een tweede overlegvergadering rond de historiek van de Belgische/Vlaamse zeevisserij in Oostende (InnovOcean site, VLIZ). Dit na de enthousiaste reacties van de genodigden op een eerste meeting op 4 februari 2010.

De sessie stond terug open voor iedereen die zich geroepen voelt een concrete inbreng te leveren rond dit thema in de breedste zijn van het woord: de geschiedenis van de Belgische visserij op zee en het Schelde-estuarium, de status van de visbestanden, de aanvoer, vangsten en besomming, de evoluties in de vloot, de evoluties in het bewerken en bewaren van vis en de visconsumptie over de eeuwen heen.

Bedoeling van deze sessie was 3-delig:

  • informeren over bestaande, voorbije en toekomstige initiatieven en projecten: doelstellingen, resultaten, verdere onderzoeksvragen
  • inventariseren van bronnen
  • potentiële samenwerking identificeren en meerwaarde hiervan definiëren (creatieve sessie)

 

PROGRAMMA

 

9:30-9:45 dr. Anton Ervynck (VIOE) - dagvoorzitter
Welkom en inleiding
9:45-10:30 Jan Parmentier (Museum aan de Stroom, MAS)
Een nieuwe wind. De Zuid-Nederlandse zeevisserij tijdens de 18de eeuw [PDF Icon]
10:30-11:15 prof. dr. Peter Scholliers (VUB)
Vis in de eetcultuur van België, 19de en 20ste eeuw
11:15-11:30 Tijd voor vragen. Opportuniteiten voor interdisciplinair onderzoek, nood aan data en informatie
11:30-11:45 Pauze
11:45-12:30 prof. dr. Wim Van Neer (KBIN) en dr. Anton Ervynck (VIOE)
Kabeljauwvangst door de eeuwen heen: info uit archeozoölogie en stabiele isotopenonderzoek [PDF Icon]
12:30-13:15 Els Thieren (KULeuven en KBIN)
Bijdrage van de archeozoölogie tot het herstel van visbestanden: de steur in België en Nederland als casus [PDF Icon]
13:15-13:30 Tijd voor vragen. Opportuniteiten voor interdisciplinair onderzoek, nood aan data en informatie
13:30-14:15 Lunchpauze
14:15-15:00 prof. dr. Filip Volckaert (KULeuven)
Speuren in het papieren en erfelijk verleden van de visserij/Investigating the printed and inhereted history of the fishery [PDF Icon]
15:00-15:30 Jan Haspeslagh & Heike Lust (VLIZ)
Het geheugen van de Belgische zeevisserij: het digitaal ontsluiten van publicaties en literatuur. ondersteuning door de Zeebibliotheek [PDF Icon]
15:30-16:30 Tijd voor vragen met aansluitend overleg

Rondvraag: mededelingen en opmerkingen van de deelnemers

Concrete voorstellen tot samenwerking [PDF Icon]:

  • Conferentie/Studiedag Historiek Zeevisserij eind 2011 met speciale publicatie
  • Samenwerking rond project
  • Andere

 


- Programma te downloaden als pdf

- Verslag te downloaden als pdf

- Deelnemerslijst te downloaden als pdf