Energie & Grondstoffen (231)

CijferOmschrijvingDocumentBronVraag
>1000 BT grote schepen zorgen voor grotere risico's rond windmolens, vb. sleepnetvisserij welke kabels beschadigen (2011*) ga naar het IMIS record Verhaeghe, D. et al.
500-650 m Afstand tussen de turbines in het Belwindpark (2012*) Belwind
22  bedrijven die actief zijn in de zandwinning op zee in 2002 in BelgiŽ (2004*) ga naar het IMIS record Zeegra
6800 m≥ Beton-gebruik voor een windmolen op de Thorntonbank (2012*) C-Power
1,14 euro/ m≥ Bijdrage van de concessiehouders voor grind (2005*) ga naar het IMIS record Vanden Abeele et al.
0,35 euro/ m≥ Bijdrage van de concessiehouders voor zand van lage kwaliteit (2005) ga naar het IMIS record Vanden Abeele et al.
0,54 euro/ m≥ Bijdrage van de concessiehouders voor zand van normale kwaliteit (2005*) ga naar het IMIS record Vanden Abeele et al.
1-1,5 miljoen ton boorafval ligt naar schattting op de bodem van de Noordzee (2000*) download brondocument OSPAR
15 maanden Bouwfase van het eerste deel van het Belwindpark (2012*) Belwind
30 x 6,15 MW Capaciteit van fase 2 van de windmolens op de Thorntonbank (2012) C-Power
3 MW Capaciteit van de windmolens op de Bligh Bank (2012*) Belwind
6 x 5 MW Capaciteit van fase 1 van de windmolens op de Thorntonbank (2012*) C-Power
450000 ton/jaar CO2-emissie wordt vermeden door de installatie van het C-Power windmolenpark op de Thorntonbank in 2010 (2007*) ga naar het IMIS record C-Power
1,41 mm/jaar de relatieve zeespiegelstijging te Oostende, in de periode 1927-1992 (2009*) ga naar het IMIS record Van den Eynde, D. et al.
5 m Diameter van de fundering van een windmolen in het Belwindpark (2012*) Belwind
90 m Diameter rotor van een windmolen in het Belwindpark (2012*) Belwind
126 m diameter van de rotor van de windmolens van C-Power geÔnstalleerd op de Thorntonbank (BNZ) (2008) ga naar het IMIS record C-Power zeevraag
15-37 m diepte ter hoogte van de Bligh Bank waar het offshore windmolenpark van Belwind gepland is (Belgisch deel van de Noordzee) (2007*) ga naar het IMIS record BMM-MUMM
81000  directe werkgelegenheden in de mariene olie-en gasindustrie in de EU-25, in 2005 (2006*) ga naar het IMIS record Weber, T. en Nevala, A.-M.
CijferOmschrijvingDocumentBronVraag
25600  directe werkgelegenheden in de mariene olie-en gasindustrie in Frankrijk, in 2004/2005 (2006*) ga naar het IMIS record Weber, T. en Nevala, A.-M.
30000  directe werkgelegenheden in de mariene olie-en gasindustrie in het Verenigd Koninkrijk, in 2004/2005 (2006*) ga naar het IMIS record Weber, T. en Nevala, A.-M.
19080  directe werkgelegenheden in de mariene olie-en gasindustrie in Nederland, in 2004/2005 (2006*) ga naar het IMIS record Weber, T. en Nevala, A.-M.
550 GigaWattUur Electriciteitproductie van het Belwindwindmolenpark op de Bligh Bank (2012*) Belwind
693 MW Energie geleverd door Siemens in offshore windenergie in 2011 in Europa (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
195 MW Energie gecreŽerd in BelgiŽ in 2011 dankzij offshore windturbines (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
3.812,6 MW Energie gecreŽerd in Europa in 2011 dankzij offshore turbines (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
4 % Europees marktaandeel van Belwind, de grootste onafhankelijke offshore ontwikkelaar in Europa in 2011 (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
107 Ä/MWh FinanciŽle ondersteuning voor elektriciteit opgewekt door windmolens op zee die een onderdeel vormen van een domeinconcessie en voor de productie tot 216 MW van het geÔnstalleerde vermogen (2009*) ga naar het IMIS record Simoen & Jacobsen
23,4 km Gemiddelde afstand van de kust van de Europese windparken in 2011 (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
120 ton Gewicht transitiestuk van een windmolen in het Belwindpark (2012*) Belwind
Ī 2.700 to 3.000 ton Gewicht van een windmolen op de Thorntonbank (2012*) C-Power
230 000  Gezinnen die van elektriciteit kunnen voorzien worden door het Belwind windmolenpark op de Bligh Bank (2012*) Belwind
72 m Hoogte hub van een windmolen in het Belwindpark (2012*) Belwind
153 miljoen euro initiŽle investering van het eerste phase ( 6 windmolens) van het C-Power windpark (2012*) C-Power
869 miljoen euro investering van fase 2 en 3 van het C-Power windpark (2012*) C-Power
10/01/1977  KB omtrent voorwaarden verbonden aan het concessiebesluit van 31/12/1976 voor exploitatie van zandop het continentaal plat van BelgiŽ, verleend aan de minister van openbare werken (1977*) ga naar het IMIS record Verzameling der wetten, decreten en besluiten
25 km Kortste afstand van de North windpark tot de kust (2012*) Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
38 km Kortste afstand van de Northwind windpark tot de kust (2012*) Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
10  Landen met offshore windparken in Europa in 2011 (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
CijferOmschrijvingDocumentBronVraag
20 jaar Levensduur van het Belwindpark (2012*) Belwind
15 miljoen m≥ maximum exploitatiequotum (voor zand en grind) over een periode van 5 jaar in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) (2007*) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
295  mensen tewerkgesteld in de sector van zandwinning op zee in BelgiŽ in 2002 (2004*) ga naar het IMIS record Zeegra
107 euro/MWh Minimumprijs per certificaat voor transmissienetbeheerder voor Offshore windenergie (2012*) ga naar het IMIS record Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
offshore windmolenparken voor de Belgische kust leveren momenteel groene energie (2011*) ga naar het IMIS record Van de Walle, B.
53  Offshore windparken in Europa in 2011 (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
61  Offshore windturbines in BelgiŽ in 2011 (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
1371  Offshore windturbines in Europa in 2011 (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
40 mg/l olie in het geproduceerde water door offshore installaties is de standaard doelstelling (1997) download brondocument OSPAR
11800 ton olie werd geloosd door de offshore olie- en gasindustrie in de Noordzee (OSPAR regio II), in 1995 (2000*) download brondocument OSPAR
17 km≤ Oppervlakte van het fase I van het Belwindpark (2012*) Belwind
18 km≤ Oppervlakte windpark van het fase II van het Belwindpark (2012*) Belwind
35,4 km≤ Oppervlakte Belwind windpark op de Bligh Bank (2012*) Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
13,79 km≤ Oppervlakte C-Power windpark op de Thorntonbank (2012*) Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
38 km≤ Oppervlakte Norther / North Sea Power windpark ten zuiden van Thorntonbank (2012*) Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
18 km≤ Oppervlakte Rentel windpark op de Zuid-West Schaar (2012*) Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
8,80 km≤ oppervlakte van deelgebied B van het C-Power windmolenpark op de Thorntonbank (BNZ) (2008) ga naar het IMIS record C-Power zeevraag
16 km≤ Oppervlakte tussen Bank Zonder Naam en Bligh Bank (2012*) Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
9 km≤ Oppervlakte Eldepasco windpark op de Bank Zonder Naam (2012*) Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
614 miljoen euro Prijskaartje van het fase I van het Belwindpark (2012*) Belwind
CijferOmschrijvingDocumentBronVraag
Ī34 % Productiefactor van het windkracht op zee (2011*) ga naar het IMIS record Brouwers et al.
Ī23 % Productiefactor van het windkracht aan de Belgische kust (2011*) ga naar het IMIS record Brouwers et al.
58  raffinaderijen werden uitgebaat door negen landen die het OSPAR (Oslo Parijs) verdrag onderschrijven. (1997) download brondocument OSPAR
0,6 % Ruimteclaim voor windmolens op het Belgisch deel van de Noordzee (2005*) ga naar het IMIS record Vanden Abeele et al.
19  Schepen actief in het Belgisch deel van de Noordzee voor zand- en grindontginning in 2005 (2005*) ga naar het IMIS record Vanden Abeele et al.
3,5 m/s Snelheid van een windmolen van de Thorntonbank (2012*) C-Power
150 kV spanning op de zeekabel die de geproduceerde electriciteit van de windturbines onder hoogspanning naar het bestaande netwerk aan land brengt (project van C-Power op de Thorntonbank) (2008*) ga naar het IMIS record DEME
33 kV spanning op de zeekabels tussen de offshore windmolens op de Thorntonbank (2008*) ga naar het IMIS record DEME
10 % stijging van de jaarlijks gemiddelde windsnelheid, gemiddeld genomen over de Noordzee tussen 1960 en 2000 (2009*) ga naar het IMIS record Van den Eynde, D. et al.
330 MW totaal geÔnstalleerd vermogen van het geplande windmolenpark op de Bligh Bank in 2010 (Belwind project in het Belgische deel van de Noordzee) (2007*) ga naar het IMIS record BMM-MUMM
6400 m≤ totaal gevegde oppervlakte door de wieken gebied in het Belwindpark (2012*) Belwind
240 MW totale geÔnstalleerd vermogen van de getijdenenergiecentrale in La Rance, Frankrijk (2006*) ga naar het IMIS record CA-OE
38,7 km totale lengte van het traject op zee (van de kustlijn tot het windmolenpark) van de 150 kV hoogspanningskabel, die de electriciteit, geproduceerd door de windmolens, transporteert (2008*) ga naar het IMIS record DEME
8,73 km≤ totale oppervlakte van het concessiegebied van het geplande windmolenpark op de 'Bank Zonder Naam' (Eldepasco project, BNZ) (2007*) ga naar het IMIS record Marcantonio, M.D. et al.
35,51 km≤ totale oppervlakte van het concessiegebied van het geplande windmolenpark op de 'Bligh Bank' (Belwind project, BNZ) (2007*) ga naar het IMIS record Marcantonio, M.D. et al.
1913 manjaar totale werkgelegenheid gecreŽerd door het volledige C-power windmolenproject (Thorntonbank - Belgisch deel van de Noordzee) (2008) ga naar het IMIS record C-Power zeevraag
36-72  Turbines gepland voor het Eldepasco project (2012*) website 4c offshore
48  Turbines gepland voor het Rentel project (2012) website 4c offshore
41  Turbines gepland voor het Seastar project (2012*) website 4c offshore
86-74-47  Turbines gepland voor Norther / North Sea Power project (2012*) website 4c offshore
0,7 % van de totale directe tewerkstelling (50.195 werkplaatsen) in de mariene/maritieme sector in het Vlaamse Gewest situeerde zich in de sector van winning van grondstoffen in 2008 (2008) ga naar het IMIS record Flanders Maritime Clusters
500 m veiligheidszone (geen scheepvaartbewegingen toegelaten) rond de concessiezone voor windmolenparken op het Belgisch deel van de Noordzee (2011*) ga naar het IMIS record Verhaeghe, D. et al.
204 miljard euro Waarde van de nieuwe offshore windturbines in Europa in 2011 (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
14-30 m waterdiepte van het Norther windpark (2012*) Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
15-37 m Waterdiepte van het Belwind windpark (2012*) Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
20 m Waterdiepte van het Northwind windpark (2012*) Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
6-25 m Waterdiepte van het C-Power windpark (2012*) Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
682 manjaar werkgelegenheid gecreŽerd bij de fabricage en assemblage op land voor het C-Power windmolenproject op de Thorntonbank (BNZ) (2008) ga naar het IMIS record C-Power zeevraag
473 manjaar werkgelegenheid gecreŽerd door de uitbating en het onderhoud van het C-Power windmolenpark op de Thorntonbank (BNZ) (2008) ga naar het IMIS record C-Power zeevraag
43 manjaar werkgelegenheid gecreŽerd door de voorstudie en de projectontwikkeling van het C-Power windmolenproject op de Thorntonbank (BNZ) (2008) ga naar het IMIS record C-Power zeevraag
460 manjaar werkgelegenheid gecreŽerd door het transport, de montage en assemblage op zee voor het C-Power windmolenproject op de Thorntonbank (BNZ) (2008) ga naar het IMIS record C-Power zeevraag
1200 maanjaar Werkgelegenheid tijdens de constructie van het Belwind windmolenpark op de Bligh Bank (2012*) Belwind
1400 manjaar werkgelegenheid tijdens de werking van het Belwind windmolenpark op de Bligh Bank (2012*) Belwind
30 % windenergie die je meer kunt opwekken op zee dan op land (2001*) ga naar het IMIS record Seys, J.
80  windmolens in het 'Horns Rev I' park in Denemarken, werden in dienst gezet in 2002 (2011*) ga naar het IMIS record Verhaeghe, D. et al.
110  windmolens zullen gebouwd en geŽxploiteerd worden op de Bligh Bank (Belwind)(Belgisch deel van de Noordzee), volgens het windmolenproject (2009*) ga naar het IMIS record Vanermen, N. en Stienen, E.W.M.
1833333 m≥/jaar zand en grind extractie in BelgiŽ (2000*) download brondocument OSPAR
100 miljoen ton zand en grind geproduceerd door Europa was afkomstig uit zee , in 2002 (2007*) ga naar het IMIS record Seys, J.
43 miljoen m≥ zand en grind worden jaarlijks verwijderd uit het OSPAR gebied (2000*) download brondocument OSPAR
2,6 miljoen ton zeegranulaten afkomstig van het Engels Continentaal Plat worden jaarlijks geÔmporteerd in BegliŽ (2004*) ga naar het IMIS record Zeegra
4,0 % Aandeel personen van de 100 ondervraagden dat de windmolens van C-Power kan zien in Heist-Duinbergen (12010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
10,3 % Aandeel personen van de 165 ondervraagden dat de windmolens van C-Power kan zien in Zeebrugge (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
1,2 % Aandeel personen van de 166 ondervraagden dat de windmolens van C-Power kan zien in Nieuwpoort (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
34,7 % Aandeel personen van de 167 ondervraagden dat de windmolens van C-Power kan zien in Blankenberge (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
18,6 % Aandeel personen van de 167 ondervraagden dat de windmolens van C-Power kan zien in De Haan (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
2,4 % Aandeel personen van de 167 ondervraagden dat de windmolens van C-Power kan zien in Oostende (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
15,2 % Aandeel personen van de 66 ondervraagden dat de windmolens van C-Power kan zien in Knokke (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
19  aantal exploitatievaartuigen voor zand- en grindontginning in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) (2007*) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
55  Aantal windmolens op de Bligh Bank (2012*) Belwind
60  aantal windmolens in het toekomstige windmolenpark op de Thornton zandbank (2006*) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
100 m afstand rond een windmolen waarbinnen een kievit (Vanellus vanellus) verstoring ondervindt (2001*) ga naar het IMIS record Anon.
3 km afstand tot waar de vermindering in soortendiversiteit veroorzaakt door een boorplatform, op te merken valt (2000*) download brondocument OSPAR
140 W/m≤ beschikbaar getijvermorgen ( volledige waterdiepte) aan de Westhinder (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
30 GW beschikbare vermogen aan golfenergie in het Mediterraan gebied (2006*) ga naar het IMIS record CA-OE
290 GW beschikbare vermogen aan golfenergie in het noord-oostelijk Atlantisch gebied (Noordzee inbegrepen) (2006*) ga naar het IMIS record CA-OE
1085 m3 beton werd gebruikt voor de fundering van een windmolen op de Thorntonbank (2008*) ga naar het IMIS record DEME
<150 BT capaciteit van kleine vaartuigen (o.a. passieve visserij) die geen risico vormen voor een windmolen in geval van aanvaring (2011*) ga naar het IMIS record Verhaeghe, D. et al
18 x 6,15 MW Capaciteit van fase 3 van de windmolens Thorntonbank (2012*) C-Power
60 % daling van de olie input in zee van offshore booreilanden (olie en gas) in de periode 1985 tot 1997 (1997) download brondocument OSPAR
19,1  dodelijke confrontaties van vogels kwamen gemiddeld voor per windmolen op de havendam van Zeebrugge in 2005 (2007*) ga naar het IMIS record Everaert, J. en Stienen, E.W.M.
34,2  drieteenmeeuwen (Rissa tridactyla) zullen naar schatting in het slechtste geval jaarlijks omkomen door een botsing met een van de 60 windmolens op de Thorntonbank (2009*) ga naar het IMIS record Vanermen, N. en Stienen, E.
2,7  dwergmeeuwen (Hydrocoloeus minutus) zullen naar schatting in het slechtste geval jaarlijks omkomen door een botsing met een van de 60 windmolens op de Thorntonbank (2009*) ga naar het IMIS record Vanermen, N. en Stienen, E.
1 % Europees marktaandeel van C-Power in 2011 (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
18,4 W/m≤ gemiddeld getijvermogen tegenwoordig aan de Westhinder (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
1,5  kW/m gemiddeld jaarlijks golfvermogen op het Belgisch deel van de Noordzee, 3 km van de kust (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
4,6  kW/m gemiddeld jaarlijks golfvermogen op het Belgisch deel van de Noordzee, 30 km van de kust (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
3,64 kW/m Gemiddeld golfvermogen per jaar aan de ZW-Akkaert (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
2,54 kW/m Gemiddeld golfvermogen per jaar aan de Bol van Heist (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
1,51 kW/m Gemiddeld golfvermogen per jaar aan de Trapegeer (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
2,63 kW/m Gemiddeld golfvermogen per jaar aan de Wandelaar (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
4,64 kW/m Gemiddeld golfvermogen per jaar aan de Westhinder (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
1,66 kW/m Gemiddeld golfvermogen per jaar in Oostende (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
2 MW Gemiddelde energiecapaciteit van een offshore windturbine in Europa in 2011 (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
7 m Gemiddelde waterdiepte aan de Trapegeer (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
22,8 m Gemiddelde waterdiepte van de Europese windparken in 2011 (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
8 - 9 m/s gemiddelde windsnelheid op zee (2001*) ga naar het IMIS record Seys, J.
12 m Gemiddelde waterdiepte aan de Bol van Heist (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
29 m Gemiddelde waterdiepte aan de Westhinder (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
13 m Gemiddelde waterdiepte in Wandelaar (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
6 m Gemiddelde waterdiepte ter hoogte van Oostende (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
23 m Gemiddelde waterdiepte aan de ZW-Akkaert (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
96 % geschatte jaarlijkse rendement per windmolen van C-Power op de Thorntonbank (BNZ) (2008) ga naar het IMIS record C-power zeevraag
320000  gezinnen zullen door windmolenpark op de Bligh Bank (Belgisch deel van de Noordzee) van energie voorzien kunnen worden vanaf 2010 (Belwind project) (2007*) ga naar het IMIS record BMM-MUMM
10,3  grote jagers (Catharacta skua) zullen naar schatting in het slechtste geval jaarlijks omkomen door een botsing met een van de 60 windmolens op de Thorntonbank (2009*) ga naar het IMIS record Vanermen, N. en Stienen, E.
3 terrawatt het totale vermogen dat wereldwijd gewonnen kan worden uit het hoogteverschil gecreŽrd door getijden (2006*) ga naar het IMIS record CA-OE
2010  het windmolenpark van C-Power wordt volgens planning operationeel (2008) ga naar het IMIS record C-Power
1 terrawatt het potentieel totale vermogen dat wereldwijd gewonnen kan worden uit het hoogteverschil gecreŽrd door het getij in ondiepe wateren (2006*) ga naar het IMIS record CA-OE
21 GW Het totaal vermogen dat geÔnstalleerd zou kunnen worden indien alle beschikbare oppervlakte op het Belgisch deel van de Noordzee wordt aangewend voor windmolenparken (2009*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
Ī0,1 Ä/kWh huidige kostprijs voor de elektriciteitsopwekking uit golfenergie (2006*) ga naar het IMIS record CA-OE
600000  inwoners kunnen van elektriciteit voorzien worden door het C-Power windmolenpark op de Thorntonbank vanaf 2010 (2007*) ga naar het IMIS record C-Power
1799  jaar waarin het eerste patent op de winning van golfenergie werd uitgereikt (2006*) ga naar het IMIS record CA-OE
1973  jaar waarin het intensief onderzoek en ontwikkeling van de omzetting van golfenergie begon, na de dramatische stijging van de olieprijzen (2006*) ga naar het IMIS record CA-OE
99,1  jan-van-genten (Morus bassanus) zullen naar schatting in het slechtste geval jaarlijks omkomen door een botsing met een van de 60 windmolens op de Thorntonbank (2009*) ga naar het IMIS record Vanermen, N. en Stienen, E.
1/500  kans dat grote meeuwensoorten botsen met een windmolen van het afgewerkte windmolenpark op de Thorntonbank (worst case scenario) (2009*) ga naar het IMIS record Vanermen, N. en Stienen, E.
25  kleine en middelgrote windmolens staan op de oostelijke havendam van Zeebrugge (2007*) ga naar het IMIS record Everaert, J. en Stienen, E.W.M.
1400-3000 £/kW Kosten voor het eerste productiemodel van de initiŽle getij-energie convertors (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
1700-4300 £/kW Kosten voor het eerste productiemodel van de initiŽle golfenergie convertors (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
17,8 ton massa van een wiek van de windmolens van C-Power geÔnstalleerd op de Thorntonbank (BNZ) (2008) ga naar het IMIS record C-Power zeevraag
2,6 Mm3/jaar maximaal toegestaan volume zandwinning in de Westerschelde (2005) (2007*) ga naar het IMIS record RWS/RIKZ
4,6 m maximale breedte van een wiek van de windmolens van C-Power geÔnstalleerd op de Thorntonbank (BNZ) (2008) ga naar het IMIS record C-Power zeevraag
15 - 18 m maximale toelaatbare diepte voor het aanleggen van een windmolenpark in zee (2001*) ga naar het IMIS record Seys, J.
42 km minimale afstand van de kust waar het windmolenpark van Belwind op de Bligh Bank (Belgisch deel van de Noordzee) komt (2007*) ga naar het IMIS record BMM-MUMM
>5-6 m/s minimale gemiddelde windsnelheid nodig voor de economische generatie van elektriciteit uit windenergie (2000*) download brondocument OSPAR
3 m minimale getij amplitude noodzakelijk voor de generatie van elektriciteit uit de energie van de getijden (2000*) download brondocument OSPAR
3500 KWh netto elektriciteitsopbrengst van het geplande windmolenproject op de Bligh Bank (Belwind-project, BNZ) (2007*) ga naar het IMIS record Marcantonio, M.D. et al.
235  Nieuwe offshore windturbines in Europa in 2011 (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
10 jaar of meer, mogelijke tijd nodig vooraleer een gebied volledig hersteld is nadat zand- en grindextractie is stopgezet (2000*) download brondocument OSPAR
ca 800  offshore boorplatformen zijn operationeel in OSPAR wateren (2000*) download brondocument OSPAR
1,58 miljoen m≥ omvang van de Belgische zandwinning in het Belgisch gedeelte van de Noordzee, in 2006 (2007*) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
7 - 12  omwentelingen per minuut doen de wieken van de windmolens op de Thorntonbank (2008*) ga naar het IMIS record DEME
165-285 km/uur omwentelingssnelheid van de uiteinden van de wieken van een windmolen op de Thorntonbank (2008*) ga naar het IMIS record DEME
27 km op deze afstand uit de kust van Zeebrugge ligt het C-Power windmolenpark met 60 (geplande) windmolens, op de thorntonbank (2011*) ga naar het IMIS record Verhaeghe, D. et al.
1960's  periode van de bouw van de eerste centrale voor het opwekken van getij-energie ( La Rance, Frankrijk), nu nog steeds operationeel (2006*) ga naar het IMIS record CA-OE
1 TerraWh rendement van het geplande windmolenpark van C-Power op de Thorntonbank (Belgisch deel van de Noordzee), equivalent van 6% van het gezinsverbruik in BelgiŽ (2008) ga naar het IMIS record C-Power
9670 km starre en flexibele olie- en gaspijpleidingen vormen een netwerk tussen de offshore petroleum productie eenheden en contactpunten aan land (Noordzee) (1998) download brondocument OSPAR
2010  Start van het Flansea project over golf- en getijdenenergie (2012*) ga naar het IMIS record Mathys et al.
26,7  stormmeeuwen (Larus canus) zullen naar schatting in het slechtste geval jaarlijks omkomen door een botsing met een van de 60 windmolens op de Thorntonbank (2009*) ga naar het IMIS record Vanermen, N. en Stienen, E.
500 m straal van het gebied rond communicatiekabels waarbinnen geen windmolens mogen gebouwd worden (2001*) ga naar het IMIS record Seys, J.
1 maand tot 10 jaar (of meer) tijd nodig vooraleer een gebied volledig hersteld is nadat de zand- en grindextractie is stopgezet (2000*) download brondocument OSPAR
29,6 MW totaal vermogen van de windmolens geÔnstalleerd langs de kanalen naar en in de haven van Zeebrugge (2006) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
866 MW Totaal vermogen van de nieuwe offshore windturbines in Europa in 2011 (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
670 ton totale hoeveelheid olie geloosd door raffinaderijen in de Noordzee (daling tov vorige jaren) (1997) download brondocument OSPAR
185 m totale hoogte van de windmolens van C-Power geÔnstalleerd op de Thorntonbank (BNZ), wat hoger is dan het atomium in Brussel (102 m) () ga naar het IMIS record C-Power zeevraag
300 MW totale vermogen van het geplande offshore windmolenpark op de Thornton zandbank in 2010 (2006*) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
24  turbines worden geÔnstalleerd op deelgebied A van het C-Power windmolenpark op de Thorntonbank (BNZ) (2008) ga naar het IMIS record C-Power zeevraag
36  turbines worden geÔnstalleerd op deelgebied B van het C-Power windmolenpark op de Thorntonbank (BNZ) (2008) ga naar het IMIS record C-Power zeevraag
Van de 15 europese windparken op zee onder constructie in 2011 is Belgisch (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
10 % Van de 233 windturbines geÔnstalleerd in Europa in 2011 hebben een ďtripile foundationĒ (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
46 % Van de globale offshore energiecapaciteit werd gecreŽerd door Europa in 2011 (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
83 % van de olie geloosd door raffinaderijen werd geloosd in estuaria (1997) download brondocument OSPAR
10 % van de wereldwijde energieconsumptie kan potentieel gewonnen worden uit golfenergie (2006*) ga naar het IMIS record CA-AE
10 % van de zand- en grindproductie in BelgiŽ is afkomstig van de zee (2004*) ga naar het IMIS record Zeegra
15 % van de zand- en grindproductie in Europese landen is afkomstig uit de zee (2004*) ga naar het IMIS record Zeegra
2,5 % Van de 120 ondervraagden in BelgiŽ vonden windmolens op zee storend aan het huidige zeelandschap in 2009 (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
5,0 % Van de 120 ondervraagden vonden de windmolens aan de haven van Zeebrugge storend aan het huidige zeelandschap in BelgiŽ in 2009 (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
30 % Van de 405 ondervraagde personen in 2002 over windenergie plaatste zich in een tussenpositie in BelgiŽ (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
50 % Van de 405 ondervraagde personen in 2002 zijn voorstanders van windenergie in BelgiŽ (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
20 % Van de 405 ondervraagde personen in 2002 zijn tegenstanders van windenergie in BelgiŽ (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
40 % van de bevraagde kustbewoners in BelgiŽ denkt dat het windmolenpark op zee de woonomgeving minder aantrekkelijk zal maken (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
3 % van de energie opgewekt door het windmolenpark op de Bligh Bank in het Belgisch deel van de Noordzee wordt verwacht verloren te gaan bij transport (Belwind-project) (2007*) ga naar het IMIS record BMM-MUMM
33 % van de geloosde olie van de offshore olie- en gasindustrie is afkomstig van 'cuttings', in 1995 (2000*) download brondocument OSPAR
2 % van de geloosde olie van de offshore olie- en gasindustrie is ontstaan uit accidentele lozingen, in 1995 (2000*) download brondocument OSPAR
65 % van de geloosde olie van de offshore olie- en gasindustrie was afkomstig van geproduceerd water, in 1995 (2000*) download brondocument OSPAR
50,4 % Van de ondervraagde personen in BelgiŽ in 2009 is eerder voor de aanleg van een windmolenpark op zee (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
88,1 % Van de ondervraagden in 2009 in BelgiŽ hebben kennis van het feit dat windmolens worden gebouwd op zee (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
33,7 % Van de ondervraagden in 2009 in BelgiŽ denkt dat havengebieden de beste plaats zijn voor de aanleg van een windmolenpark (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
39,4 % Van de ondervraagden in 2009 in BelgiŽ vindt dat een industrieterrein is de beste plaats voor de aanleg van een windmolenpark (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
8,9 % Van de ondervraagden in 2009 in BelgiŽ vindt dat het platteland de beste plaats voor de aanleg van een windmolenpark is (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
93,1 % Van de ondervraagden in BelgiŽ denkt dat windenergie een goed alternatief is voor andere energiebronnen (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
70 % Van de ondervraagden in BelgiŽ gaat niet akkoord met de stelling dat een windmolenpark op zee de beleving van de zee te veel zou aantasten in 2009 (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
94 % Van de ondervraagden in BelgiŽ gaat er mee akkoord dat windenergie schone energie is (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
49,9 % Van de ondervraagden in BelgiŽ in 2009 hebben eigen ervaring met bouwactiviteiten voor windmolens op zee of met de windmolens zelf (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
64,1 % Van de ondervraagden in BelgiŽ in 2009 vindt dat de zee de beste plaats is voor de aanleg van een windmolenpark (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
62,2 % van de ondervraagden in BelgiŽ vindt het windmolenpark op zes kilometer vůůr de eigen kust, op een lijn parallel aan de kust aanvaardbaar (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
70 % van de ondervraagden in Nederland, Duitsland, Denemarken, Canada en Groot- BrittaniŽ en uit de eigen WES-enquÍte zijn voor voor het gebruik van windenergie (in zijn algemeenheid) (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
93,7 % Van de personen die de turbines van C-power konden zien, vonden dat aanvaardbaar (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
69,3 % Van de 233 windturbines geÔnstalleerd in Europa in 2011 hebben een ďmonopileĒ fundering (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
20 % Van de 233 windturbines geÔnstalleerd in Europa in 2011 hebben een "jacket foundationĒ (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
5 % Van de Europese offshore energiecapaciteit werd gecreŽerd in BelgiŽ in 2011 (2012*) ga naar het IMIS record The European Wind Energy Association
90 % van de offshore installaties voldeden aan de standaard doelstellingen voor olie (1997) download brondocument OSPAR
39,3 % van de tewerkstelling in de sector van zandwinning op zee bevindt zich in de provincie West-Vlaanderen () ga naar het IMIS record Flanders Maritime Clusters
13 % van het energiegebruik in BelgiŽ moet tegen 2020 bestaan uit hernieuwbare energie waarvan een deel zal gerealiseerd worden door windenergie op zee (2008*) ga naar het IMIS record Anon.
90 % van het geÔnstalleerd vermogen windenergie in West-Vlaanderen bevindt zich in de kustzone (2007*) ga naar het IMIS record Rede Gouverneur West-Vlaanderen
605 MW van het totale 15 000 MW geÔnstalleerd vermogen EU windenergie is afkomstig van offshore windenergie (2004) ga naar het IMIS record EEA
40 % vermindering in aantal van benthische soorten (bodemleven) bij extractie van zand en grind aan de Engelse oostkust (1994) download brondocument OSPAR
80 % vermindering in abundantie van benthische soorten(bodemleven) bij extractie van zand en grind aan de Engelse oostkust (1994) download brondocument OSPAR
5 MW vermogen van ťťn enkele turbine in het C-Power windmolenpark op de Thorntonbank (BNZ) (2008) ga naar het IMIS record C-Power zeevraag
1000 GWh verwachte jaarlijkse productie van windmolenpark op de Thorntonbank (Belgisch deel van de Noordzee, C-Power) (2008) ga naar het IMIS record C-Power
4-26  vogels komen jaarlijks om per kleine of middelgrote windmolen door botsing tegen de windmolen (2001*) ga naar het IMIS record Anon.
2 miljoen m≥ Volume van het gewonnen zand en grind in 2009 in de Belgisch deel van de Noordzee (2011*) ga naar het IMIS record Martens
132 miljard US $ waarde van de offshore gas- en oliewinning (1995) download brondocument MA
61,5 m wieklengte van de windmolens van C-Power geÔnstalleerd op de Thorntonbank (BNZ) (2008) ga naar het IMIS record C-Power zeevraag
* : jaar van publicatie

Cijfers mogen vrij gebruikt worden mits correcte vermelding van bron en auteur.
VLIZ is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onjuistheden in de brondocumenten.

Terug naar zeecijfers | zee van ruimte

Op zoek naar meer zeecijfers?