Duinen (47)

CijferOmschrijvingDocumentBronVraag
ca 50  aandachtssoorten voor planten aanwezig in de droge duingraslanden, de soortenrijkste ecotoop, Vlaanderen (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
05/05/2004  Camping Cosmos te Westende wordt aangekocht door de Vlaamse overheid (2008*) ga naar het IMIS record De kust kijkt verder
14/07/1993  duinendecreet: ter bescherming van de kustduinen in Vlaanderen (1999*) ga naar het IMIS record Provoost, S.
105 m hoogste duin in Europa ('Dune de Pilat', Atlantische kust van Zuidwest-Frankrijk) () zeevraag
33 m hoogste duinrug van de Vlaamse kust, 'de hoge Blekker' (2007*) download brondocument Provincie West-Vlaanderen zeevraag
2-5 % kalkgehalte van jonge duinzanden, kan oplopen tot 10% door hoge dichtheden van schelpen (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
214  plantentaxa werden enkel na 1972 waargenomen in duingebied, Vlaanderen (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
170  preferentiŽle duinsoorten (planten) zijn gekend voor het duingebied, Vlaanderen (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
schorrecomplexen resteren aan de Vlaamse kust, de Ijzermonding te Nieuwpoort en het Zwin te Knokke (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
154  slankpootvliegen zijn gekend in de Vlaamse kuststreek (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
15000- 20000  soorten leven naar schatting in de Vlaamse duinen, slikken en schorren (2006*) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
750 km wegbermen en wegen te vinden in de duinstreek in West Vlaanderen (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
80 % aandeel van de inheemse plantensoorten in het Vlaamse duingebied (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
3000 ha Belgisch duinareaal (2012) ga naar het IMIS record de kustatlas
222 ha derde grootste aaneengesloten duingebied aan de Vlaamse kust (De Zwinduinen en -polders) (2004*) ga naar het IMIS record De Kustatlas Vlaanderen-BelgiŽ zeevraag
12 de eeuw duinen aan de Vlaamse kust worden als veeweide gebruikt, tot begin 20ste eeuw (1995*) ga naar het IMIS record Baeteman, C.
340 ha grootste aaneengesloten duingebied aan de Vlaamse kust (Westhoekreservaat) (2004*) ga naar het IMIS record De Kustatlas Vlaanderen-BelgiŽ zeevraag
ca 10 m per jaar kunnen loopduinen zich verplaatsen (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
70 įC mogelijke oppervlaktetemperatuur van de bodem van hetmosduin in de zomer, aan de Vlaamse kust (2004*) ga naar het IMIS record Bonte, D. en Provoost, S.
CijferOmschrijvingDocumentBronVraag
36-160 ha opervlakte alkalisch laagveen in de duinpannen in Vlaanderen (2002*) ga naar het IMIS record AMINAL
10 ha oppervlakte embryonale duinen en vloedmerken aan de Belgische kust (2002*) ga naar het IMIS record AMINAL
580 - 1420 ha oppervlakte kalkrijke duingraslanden in Vlaanderen (2002*) ga naar het IMIS record AMINAL
3500 ha oppervlakte van de Vlaamse kustduinen (2005*) ga naar het IMIS record INBO
200 ha oppervlakte mosduinen en pionierduingraslanden in Vlaanderen (2002*) ga naar het IMIS record AMINAL
75  plantensoorten van de 170 preferentiŽle duinsoorten worden bestempeld als duinspecifiek (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
94  soorten dansvliegen werden tot nu toe waargenomen in de Vlaamse kustregio (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
~3000  soorten dieren en planten beschreven voor de Vlaamse kustduinen (2004*) ga naar het IMIS record Bonte, D. en Provoost, S.
77  soorten landslakken beschreven voor de Vlaamse kustduinen (2004*) ga naar het IMIS record Bonte, D. en Provoost, S.
65  soorten loopkevers beschreven voor de Vlaamse kustduinen (2004*) ga naar het IMIS record Bonte, D. en Provoost, S.
154  soorten mossen beschreven voor de Vlaamse kustduinen (2004*) ga naar het IMIS record Bonte, D. en Provoost, S.
265  soorten spinnen beschreven voor de Vlaamse kustduinen (2004*) ga naar het IMIS record Bonte, D. en Provoost, S.
20  soorten springstaarten zijn reeds waargenomen in de Vlaamse kustduinen (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
25  soorten sprinkhanen zijn waargenomen in de Vlaamse kustduinen (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
750  soorten vaatplanten beschreven voor de Vlaamse kustduinen (2004*) ga naar het IMIS record Bonte, D. en Provoost, S.
250  soorten vliegen beschreven voor de Vlaamse kustduinen (2004*) ga naar het IMIS record Bonte, D. en Provoost, S.
300  soorten wilde planten die voorkomen in het natuurreservaat de Doornpanne (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
1350  soorten zwammen beschreven voor de Vlaamse kustduinen (2004*) ga naar het IMIS record Bonte, D. en Provoost, S.
27  soorten libellen werden waargenomen in en rond duinpoelen, tijdelijke duinpannen en langsheen de binnenduinrand in de Vlaamse kustduinen (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
36  soorten vlinders beschreven voor de Vlaamse duinen (2005*) ga naar het IMIS record INBO
CijferOmschrijvingDocumentBronVraag
158 ha totale oppervlakte van het Zwin, waarvan 125 ha op Belgisch grondgebied () zeevraag
260 ha tweede grootste aaneengesloten duingebied aan de Vlaamse kust (Ter Yde-Oostduinkerke) (2004*) ga naar het IMIS record De Kustatlas Vlaanderen-BelgiŽ zeevraag
< 5 - 40 % van de Vlaamse dier- en plantensoorten kennen hun hoofdverspreiding in de duinregio (2004*) ga naar het IMIS record Bonte, D. en Provoost, S.
60 % van de enkel na 1972 waargenomen plantensoorten in het Vlaams duingebied behoort niet tot de inheemse flora (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
15 % van de korstmossen in de Vlaamse duinen zijn (obligaat) terrestrisch (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
9 % van de totale kustflora (Vlaamse kust) bestaat uit 'duinspecifieke plantensoorten' (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
20 % van de totale kustflora (Vlaamse kust) bestaat uit 'preferentiŽle duinsoorten' (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
ca Ĺ  van het duinenareaal is in de voorbije 150 jaar geŁrbaniseerd en de resterende gebieden ondergingen ingrijpende landschappelijke veranderingen (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
* : jaar van publicatie

Cijfers mogen vrij gebruikt worden mits correcte vermelding van bron en auteur.
VLIZ is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onjuistheden in de brondocumenten.

Terug naar zeecijfers | veiligheid, kustlijn en zeewering

Op zoek naar meer zeecijfers?