Zeewering & kustlijn (44)

CijferOmschrijvingDocumentBronVraag
41 Mm≥ afname van het zandvolume in de monding van de Westerschelde gedurende 1975-1980 (BelgiŽ/NL) (2000*) ga naar het IMIS record RWS/RIKS
80 Mm≥ afname van het zandvolume in de monding van de Westerschelde gedurende 1980-1985 (BelgiŽ/NL) (2000*) ga naar het IMIS record RWS/RIKS
6,73 m T.A.W hoogwaterniveau aan de Vlaamse kust tijdens de stormvloed van 1953 (1995*) ga naar het IMIS record Baeteman, C.
65,3 km lengte van de Belgisch kustlijn (optie 3), de rechte lijn () download brondocument NGI zeevraag
66,6 km lengte van de Belgische kustlijn (optie 2), geen rekening houdend met de haven van Zeebrugge () download brondocument NGI zeevraag
72,3 km lengte van de Belgische kustlijn (optie 1), rekening houdend met de haven van Zeebrugge () download brondocument NGI zeevraag
1802  ontstaan van de 'Verdronken Zwarte Polder' (West Zeeuws-Vlaanderen) door inundatie (2005*) ga naar het IMIS record de Boer, E.J.F. et. al.
1612  ontstaan van de waterloop de Noordede (Noordheede) bij de inpoldering van Bredene (1975*) ga naar het IMIS record Vlietinck, E.
0,1 % Ruimteclaim voor kustverdediging op het Belgisch deel van de Noordzee (2005*) ga naar het IMIS record Vanden Abeele et al.
33  strandkribben aan de Belgische kust (2001*) ga naar het IMIS record VLIZ
2 Mm≥ toename van het zandvolume in de monding van de Westerschelde gedurende 1985-1990 (BelgiŽ/NL) (2000*) ga naar het IMIS record RWS/RIKS
65 mega m≥ toename van zandvolume in de monding van de Westerschelde gedurende 1970-1975 (BelgiŽ/NL) (2000*) ga naar het IMIS record RWS/RIKS
500000 m≥ zand afgezet aan de westzijde van de westelijke strekdam van Zeebrugge tussen 2000-2006 (2006*) download brondocument Deronde, B. et al.
490000 m≥ zand aangevoerd voor 2de onderhoudsuppletie op het strand van Knokke-Zoute (1999) download brondocument Deronde, B. et al.
1932  de Zuiderzee werd afgesloten door de Afsluitdijk (Nederland) (2003*) ga naar het IMIS record Durieux, M.X
1/3  de kust onvoldoende beschermd tegen de zogenaamde Ďsuperstormení (2011*) ga naar het IMIS record Masterplan Kustveiligheid
2 m dikte van de zandlaag verdween op het strand van De Haan tijdens de stormen van december 1976 (1995*) ga naar het IMIS record Baeteman, C.
4 m dikte van de zandlaag verdween op het strand van De Haan tijdens de stormen van maart 1990 (1995*) ga naar het IMIS record Baeteman, C.
5,4 miljard euro gaat elk jaar naar de Europese kustlijnbescherming om erosie en overstroming tegen te gaan tussen 1990-2020. (2006*) ga naar het IMIS record Europese Commissie
CijferOmschrijvingDocumentBronVraag
50 % gemiddeld verlies van het Belgische strandgebied in het 'worst case' klimaatscenario tegen 2100 (2009*) ga naar het IMIS record CLIMAR
17 % gemiddeld verlies van het Belgische strandgebiedin het gematigd klimaatscenario tegen 2100 (2009*) ga naar het IMIS record CLIMAR
171  het aantal strandhoofden aan de Vlaamse kust (2009*) ga naar het IMIS record Mertens, T.
+8,8 m TAW het niveau van de zeespiegelstand bij een storm met een terugkeerperiode 1/17000 jaar in het gematigd klimaatscenario tegen 2100 in Oostende (2009*) ga naar het IMIS record CLIMAR
+10,4 m TAW het niveau van de zeespiegelstand bij een storm met een terugkeerperiode 1/17000 jaar in het 'worst case' klimaatscenario tegen 2100 in Oostende (2009*) ga naar het IMIS record CLIMAR
1999  jaar van aanleg van het droogstrand ter hoogte van vakantiecentrum 'Duinse polders' d.m.v. zandsuppletie (1999) download brondocument Deronde, B. et al.
2004  jaar van aanleg van het noodstrand in Oostende d.m.v. zandsuppletie (2004) download brondocument Deronde, B. et al.
1978-1980  jaar van grootschalige zandsuppletie aan het strand van Knokke-Zoute (1980) download brondocument Deronde, B. et al.
1986  jaar waarin de stormvloedkering op de Oosterschelde voltooid werd (2000*) download brondocument OSPAR
9 km lengte van de grootste getijdekering ter wereld (Deltawerken op de Oosterschelde) (1986*) Deltawerken zeevraag
2100 ha oppervlakte Vlaams strand (2001) ga naar het IMIS record AMINAL
17 miljard schatting van de totale kosten van de schade veroorzaakt door stormen (wat tot overstromingen leidt), langs de Belgische kustlijn in het 'worst case' klimaatscenario tegen 2100 (2009*) ga naar het IMIS record CLIMAR
410 miljoen Ä schatting van de totale kosten van de schade veroorzaakt door stormen (wat tot overstromingen leidt), langs de Belgische kustlijn, in de huidige situatie (door zeespiegelstijging) (2009*) ga naar het IMIS record CLIMAR
3,35 miljard schatting van de totale kosten van de schade veroorzaakt door stormen (wat tot overstromingen leidt), langs de Belgische kustlijn in het gematigd klimaatscenario tegen 2100 (2009*) ga naar het IMIS record CLIMAR
15 km totale lengte oeververdediging van de Westerschelde (na de verruiming van 1996) (2007*) ga naar het IMIS record RWS/RIKZ
25 % van de Europese kustlijnen is onderhevig aan erosie (2006*) ga naar het IMIS record EEA
85 % van de Nederlandse en Belgische kustgebieden ligt onder 5m T.AW (2006*) EEA
85 % van de Nederlandse en Belgische kustgebieden ligt onder 5m hoogte (2006*) ga naar het IMIS record EEA
80 % van de Vlaamse kustlijn is bedijkt (2004*) ga naar het IMIS record Provoost, S. en Bonte, D.
15 % van het aangebrachte zand ter hoogte van de 'Duinse Polders' door zandsuppletie is afgeslaan tussen 2000 - 2006 (2006*) download brondocument Deronde, B. et al.
CijferOmschrijvingDocumentBronVraag
40 % van het aangebrachte zand ter hoogte van de Knokke-Zoute bij de 2de onderhoudsuppletie is afgeslaan tussen 2000 - 2004 (2004) download brondocument Deronde, B. et al.
133000 m≥ volume zand werd gebruikt voor de badstrandophoping in BelgiŽ, in 2006 (2007*) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al.
323000 m≥ volume zand werd gebruikt voor de strandsuppleties in BelgiŽ, in 2006 (2007*) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al.
350 euro voor het herstellen van de zeedijken na de overstroming van 1953 (2000*) ga naar het IMIS record Verwaest
600000 m≥ zand dat gebruikt werd voor de aanleg van het noodstrand in Oostende (2004) MDK zeevraag
* : jaar van publicatie

Cijfers mogen vrij gebruikt worden mits correcte vermelding van bron en auteur.
VLIZ is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onjuistheden in de brondocumenten.

Terug naar zeecijfers | veiligheid, kustlijn en zeewering

Op zoek naar meer zeecijfers?