Scheepvaart (60)

CijferOmschrijvingDocumentBronVraag
320  aantal scheepsbewegingen op scheepsroutes in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) in de periode april 2003 - maart 2004 (2006*) ga naar het IMIS record Le Roy, D. & Maes, F.
57791  aantal vaarten op scheepsroutes in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) in de periode april 2003 - maart 2004 (2006*) ga naar het IMIS record Le Roy, D. & Maes, F.
ca. 1300  Aanvulling van tekorten aan haring met import uit Denemarken, door de Duitse Hanze langs het Zwin (1957*) ga naar het IMIS record Stalpaert, H.
12 miljard ton ballastwater wordt jaarlijks vervoerd in de wereld (2006*) ga naar het IMIS record EEA
3000-6000 ton CFK's werden in het verleden door de scheepvaart uitgestoten (1993) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
21  cruiseschepen meren aan in de haven van Oostende (2006) ga naar het IMIS record Rede Gouverneur West-Vlaanderen
55  cruiseschepen meren aan per jaar in de haven van Zeebrugge (2005) ga naar het IMIS record Rede Gouverneur West-Vlaanderen
44  havenvuren, lichtlijnen en signalisatiepanelen heeft de 'Afdeling Vloot' van de 'Vlaamse Vloot' ter beschikking (2001*) ga naar het IMIS record Cattrijsse, A. en Moerkerke, G.
1730  John Hadley en Thomas Godfrey vinden beiden afzonderlijk het sextant uit, een navigatieinstrument (1995*) ga naar het IMIS record Bowditch, N. zeevraag
lichtenlijnen zijn aan de kust aanwezig voor vaarwegmarkering (2004*) ga naar het IMIS record Cattrijsse, A.
130  permanente laterale en kardinale boeien en wraktonnen zijn aan de kust aanwezig voor vaarwegmarkering (2004*) ga naar het IMIS record Cattrijsse, A.
97 % Ruimteclaim voor scheepvaart op het Belgisch deel van de Noordzee (2005*) ga naar het IMIS record Vanden Abeele et al.
10000  scheepsbewegingen in de haven van Zeebrugge in 2002 (2002) download brondocument Notteboom, T.
600  schepen (inclusief 200 ferries) steken dagelijks het Nauw van Calais over (1996) download brondocument OSPAR
>400  schepen passeren dagelijks het Nauw van Calais (1996) download brondocument OSPAR
200.000 tot 300.000  schepen varen jaarlijks in het Kanaal voorbij () BMM-MUMM
signalisatieborden zijn aan de kust aanwezig voor vaarwegmarkering (2004*) ga naar het IMIS record Cattrijsse, A.
9,3 miljoen ton stikstofoxides worden per jaar door scheepvaart uitgestoten (1993) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
32000  zeeschepen liepen de 4 Vlaamse zeehavens aan in 2002 (2002) download brondocument Notteboom, T.
CijferOmschrijvingDocumentBronVraag
16000  zeeschepen liepen de haven van Antwerpen aan in 2002 (2002) download brondocument Notteboom, T.
7,5 à 11,5 miljoen ton zwaveloxides worden per jaar door de scheepvaart uitgestoten (1993) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
17/09/2008  “International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships” gaat van kracht (2000*) download brondocument Seys, J.
8756  aantal zeeschepen dat in de haven van Zeebrugge aankomt (2006) ga naar het IMIS record Rede Gouverneur West-Vlaanderen
aantal bemande radarcentrales in: Zeebrugge, Vlissingen, Hansweert, Terneuzen en Zandvliet. Ze zijn 24 uur per dag en zeven op zeven bemand. (2006) download brondocument VLIZ
150000  aantal scheepsbewegingen per jaar in het Nauw van Calais (2007*) ga naar het IMIS record Rede Gouverneur West-Vlaanderen
14  actieve sluizen die in België schepen de doorgang verlenen van de zee naar het binnenland en vice versa (2008*) ga naar het IMIS record Van de Walle, B. en De Mulder, T.
273  boeien in gebruik van de Vlaamse Vloot (2001*) download brondocument Cattrijsse, A. en Moerkerke, G.
11,25 ° breedte van een kompasstreek, gelijk aan een 32ste deel van 360 graden (1980*) ga naar het IMIS record Randier, J.
19 m breedte van sluiscomplex op Ijzer in Nieuwpoort (+ stuw met 5 openingen) (1997*) ga naar het IMIS record Heylen, J.
1983  De Pierre Vandammesluis , de grootste zeesluis aan onze Vlaamse kust (Zeebrugge) wordt in gebruik genomen (2008*) ga naar het IMIS record Van de Walle, B. en De Mulder, T.
1846  eerste vaste verbinding Oostende-Dover met stoomboten (1846) ga naar het IMIS record Notteboom, T.
1985  goedkeuring van de richtlijnen 'Guidelines for Vessel Traffic Services (VTS)' door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) (2006*) download brondocument MRCC
05/10/2001  het “Internationaal Verdrag inzake de controle van schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen” wordt in Londen goedgekeurd (2001) download brondocument Seys, J.
05/03/2008  het hydrografisch referentieniveau gemiddeld laag laag water niveau bij springtij (GLLWS) wordt in Belgie vervangen door het LAT (lowest astronomical tide) (2007*) ga naar het IMIS record VH
01/06/2006  het Maritiem Reddings- en Coordinatiecentrum (MRCC) in Oostende wordt operationeel: centrale meldpunt voor gebeurtenissen op zee (2006*) download brondocument MRCC
2006  Internationaal scheepsverkeer op de Noordzee is verantwoordelijk voor 10% van de totale atmosferische stikstofuitstoot in het OSPAR gebied. () ga naar het IMIS record OSPAR
1852 m is gelijk aan een nautische mijl (International Hydrographic Bureau, 1929) (1995*) download brondocument Bowditch, N. zeevraag
500 m lengte van de 'Pierre Vandamme'sluis te Zeebrugge (1983) (2008*) ga naar het IMIS record Van de Walle, B. en De Mulder, T.
80,5 km lengte van het panamakanaal (2000*) ga naar het IMIS record Soares, M.
CijferOmschrijvingDocumentBronVraag
10-30 cm ligt het LAT (lowest astronomical tide) lager dan GLLWS (gemiddeld laag laag water niveau bij springtij) (2007) ga naar het IMIS record VH
36  maanden effectieve vaart en een kapiteinsticket zijn nodig om het loods te worden (2007) download brondocument MDK
21/02/1931  Na de onafhankelijkheid van Belgie werd de Koninklijke Marine opgericht, nu omgevormd tot Belgische Marine (1946*) ga naar het IMIS record De Vos, H. en Bronne, C.
1978  Nederland en België sluiten het Radarverdrag om de gemeenschappelijke Schelderadarketen (SRK) op te richten. (2002*) ga naar het IMIS record Schelde Nieuwsbrief
19  nog in dienst zijnde varende schepen maken deel uit van de Belgische Marine Vloot (2008) ga naar het IMIS record FOMV
1850-1880  Oostendse schepen vertrokken op reis naar de Doggerbank (Doggerejze) en naar de kust van IJsland voor de 'Moluuwe' (kabeljauw) vangst (1973*) ga naar het IMIS record Van Immerseel, F.
21  radartorens aan de Belgisch/Nederlandse kust waarvan er 5 permanent bemand zijn om het scheepsverkeer te monitoren (2006) download brondocument VLIZ
34602  scheepsbewegingen op de Westerschelde door maritieme goederenschepen in 2005 (2007*) ga naar het IMIS record Arcadis; Technum
01/03/1991  sinds 1 maart 1991 is de Schelderradarketen operationeel (1991*) ga naar het IMIS record van der Voort, R.A.
500 m straal rondom windturbinepark waarbinnen verbod op scheepvaart geldt (2007*) ga naar het IMIS record Stichting Noordzee
34,616666667 u tijd dat een schip gemiddeld in de haven verblijft (2006*) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
01/01/2008  ultimatum voor het verwijderen van TBT (Tributyltin (aangroeiwerende verven) van de scheepsrompen (2000*) download brondocument Seys, J.
26 % van alle scheepsbewegingen in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) is vertegenwoordigd door RoRoschepen (2006*) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
18 % van alle scheepsbewegingen in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) is vertegenwoordigd door cargoschepen (2006*) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
14 % van alle scheepsbewegingen in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) is vertegenwoordigd door containerschepen (2006*) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
5,0 % Van de 120 ondervraagden in België vonden andere activiteiten op zee (scheepvaart, pleziervaart, visserij,...) storend aan het huidige zeelandschap in 2009 (2010*) ga naar het IMIS record Houthaeve en Vanhulle
1,5 % van de CO2 uitstoot van België in 2003, is afkomstig van de scheepvaart (2008*) ga naar het IMIS record De Meyer, P. et al.
30 % van de SO2 uitstoot van België in 2003, is afkomstig van de scheepvaart (2008*) ga naar het IMIS record De Meyer, P. et al.
7 à 13 % van de totale stikstofoxide uitstoot is afkomstig van de scheepvaart (1993) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
7 % van de totale zwaveloxideuitstoot is afkomstig van de scheepvaart (1993) ga naar het IMIS record Goffin, A. et al
CijferOmschrijvingDocumentBronVraag
01/01/2003  wereldwijd verbod om TBT (in aangroeiwerende verf) nog op scheepsrompen te gebruiken (2000*) download brondocument Seys, J.
* : jaar van publicatie

Cijfers mogen vrij gebruikt worden mits correcte vermelding van bron en auteur.
VLIZ is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onjuistheden in de brondocumenten.

Terug naar zeecijfers | havens en scheepvaart | scheepvaart

Op zoek naar meer zeecijfers?