VLIZ aanmoedigingsprijzen mariene wetenschappen

Jaarlijks kent het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) twee prijzen toe ter bekroning van twee afstudeerwerken (universitaire tweede cyclus of HOBU lange type). Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking. De prijzen bedragen elk 500 EUR (~20.000 BEF) en zijn voorbehouden aan jonge onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Meer details zijn opgenomen in het reglement. Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten vóór 31 oktober volgende stukken aan het VLIZ over te maken: Kandidaturen en bijbehorende stukken (cf. Reglement Art. 5) zijn te richten aan:

Prof. Dr. Patric Jacobs, Voorzitter Wetenschappelijke Commissie
p/a Dr. Jan Mees, Directeur
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Vismijn, Pakhuizen 45-52, B-8400 Oostende, België
Tel.: 059/34 21 30
Fax: 059/34 21 31
E-mail: info@vliz.be

Laureaten VLIZ aanmoedigingsprijzen mariene wetenschappen

2004:

2003:

2002:

2001:

2000: