IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Aantal oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium per kwaliteitsklasse van de (het) ecologisch(e) toestand (potentieel)

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries), Environmental quality/pollution, Water composition
Keywords:
Marine/Coastal, Fresh water, Brackish water, Surface water, Water quality, ANE, Scheldt Estuary

Geographical coverage
ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Parameters
Quality classes, Surface water bodies

Contributors
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more

Publication
Describing this dataset
(2010). Kwaliteit van het oppervlaktewater. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 204. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-10
Information last updated: 2010-08-10
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy