IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Development of the total added value of the Scheldt ports (growth in % compared to base year 2002) [Ontwikkeling van de totale toegevoegde waarde van de Scheldehavens (groei in % t.o.v. basisjaar 2002)]

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Marine/Coastal, Fresh water, Brackish water, Harbours, Socioeconomic aspects, ANE, Netherlands, Westerschelde, Haven Vlissingen-Oost, ANE, Netherlands, Westerschelde, Terneuzen Harbour, Belgium, Gent, Gent Harbour, Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde, Haven Vlissingen-Oost [Marine Regions]
ANE, Netherlands, Westerschelde, Terneuzen Harbour
Belgium, Gent, Gent Harbour [Marine Regions]
Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]

Temporal coverage
2002 - 2007

Parameter
Added value

Contributors
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
Nationale Bank van België (NBB), more

Publication
Describing this dataset
(2010). Socio-economisch belang van de havens. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 202. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 11 pp., more
Used in this dataset
(2009). Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2007. Tabellenboek havenmonitor 2007. RebelGroup Advisory/Buck Consultants International: België. ii, 49 + bijlagen pp., more
Mathys, C. (2009). Economisch Belang van de Belgische Havens: Vlaamse Zeehavens, Luiks Havencomplex en haven van Brussel. Verslag 2007. Nationale Bank van België Working Paper Documents, 172. Nationale Bank van België: Brussel. 108 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-12
Information last updated: 2022-08-02
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy