IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Number of breeding pairs of coastal breeding birds in the Western Scheldt (including mouth of the estuary) and for relevant species also in the Delta area in 1979 and 2008 [Aantal broedparen van kustbroedvogels in de Westerschelde (inclusief monding) en voor de relevante soorten ook voor het Deltagebied in 1979 en 2008]

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Marine/Coastal, Fresh water, Brackish water, ANE, Netherlands, Delta Area, ANE, Netherlands, Westerschelde

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Delta Area [Marine Regions]
ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Parameter
Count of breeding pairs

Contributors
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat (RWS), more

Related datasets
Parent dataset:
MWTL biological monitoring network Westerschelde: Coastal breeding birds, more

Publication
Describing this dataset
(2010). Status van soorten en habitats. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 208. VLIZ: Oostende. 14 pp., more
Used in this dataset
Strucker, R.C.W. et al. (2009). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2008. RWS Waterdienst BM, 09.05. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 68 + bijlagen pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-20
Information last updated: 2022-08-02
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy