IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Aantal broedparen van kustbroedvogels in de Westerschelde (inclusief monding) en voor de relevante soorten ook voor het Deltagebied in 1979 en 2008

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Marine/Coastal, Fresh water, Brackish water, ANE, Netherlands, Delta Area, ANE, Netherlands, Westerschelde

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Delta Area [Marine Regions]
ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Parameter
Count of breeding pairs

Contributors
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more

Related datasets
Parent dataset:
MWTL biological monitoring network Westerschelde: Coastal breeding birds, more

Publication
Describing this dataset
(2010). Status van soorten en habitats. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 208. VLIZ: Oostende. 14 pp., more
Used in this dataset
Strucker, R.C.W. et al. (2009). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2008. RWS Waterdienst BM, 09.05. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 68 + bijlagen pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-20
Information last updated: 2010-08-20
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy