IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Evolutie van de totale belasting van het oppervlaktewater door Pt (x 1000 kg totaal fosfor) in het Scheldestroomgebied in Nederland, opgedeeld naar ‘doelgroep’

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries), Environmental quality/pollution, Environmental quality/pollution > Pollution levels & monitoring
Keywords:
Marine/Coastal, Fresh water, Brackish water, Environmental research

Temporal coverage
1990 - 2007

Parameter
Total phosphorus (P)

Contributor
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more

Publication
Describing this dataset
(2010). Belasting door milieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 209. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 14 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-09-29
Information last updated: 2010-09-29
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy