IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Geodatabase of vegetation maps of the Seascheldt [Vegetatiekaarten data Zeeschelde]

Availability: Restricted
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Description
A geodatabase of vegetation of the Seascheldt

Scope
Keywords:
Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Brackish zone, Freshwaters, Gis maps, Tidal marshes, Vegetation, ANE, Scheldt Estuary, Belgium, Schelde R., Belgium, Zeeschelde, Plantae

Geographical coverage
ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]
Belgium, Schelde R. [Marine Regions]
Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Temporal coverage
1992 - 2009
Three-yearly

Taxonomic coverage
Plantae [WoRMS]

Parameter
Vegetation type

Contributors
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, moredata manager
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), moredata owner
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), moredata owner
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, moredata owner

Related datasets
Parent dataset:
ME-5 Monitoring the estuary along the Zeeschelde- marsh vegetation, more
(Partly) included in:
MONEOS - Diversity of Habitats in the Scheldt-Estuary, more

Publication
Based on this dataset
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2013). MONEOS – Geïntegreerd datarapport toestand Zeeschelde INBO 2012: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diverstiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.26. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 102 pp., more
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2012). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.20. INBO: Brussel. 70 pp., more
(2011). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen van de uitgangssituatie anno 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 77 pp., more
Spronk, G. et al. (2011). Verslag afstemming monitoring - Vegetatiekartering, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 6 pp., more
Vandevoorde, B. et al. (2002). Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2002.07. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0169-7. 180 + appendices pp., more


Dataset status: In Progress
Data type: Data
Data origin: Monitoring: field survey
Metadatarecord created: 2010-11-03
Information last updated: 2014-04-15
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy