IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Binnenvaart kanaal Gent-Terneuzen; aantal passages per jaar (1999-2007)

Availability: Unknown
The correct value is not known to and not computable by the creator of this information. However a correct value probably exists

Description
Het aantal passages door binnenvaart per jaar weergegeven. De laatste kolommen geven het gemiddelde aantal passages over de jaren 1999 tot en met 2002 en 2005 tot en met 2007. Voor de jaren 2003 en 2004 ontbrak voor een groot deel van het jaar het aantal brugpassages, vandaar dat deze niet mee genomen zijn in de verwerking. Opgemerkt moet worden dat passage van de brug bij Sluiskil brug alleen geregistreerd wordt indien de brug geopend moet worden. Binnenvaart die kan passeren zonder brugopening wordt niet geregistreerd. Hierdoor lijkt het aantal passages van binnenvaart schepen bij de brug van Sluiskil erg laag. Bij de brug bij Sas van Gent zijn wel alle passages geteld, omdat dit als de grensovergang gezien wordt. Om te bepalen welk deel van de binnenvaart op welk traject gevaren heeft is het percentage weergegeven.

Scope
Keywords:
Inland shipping, Netherlands, Gent - Terneuzen Canal

Geographical coverage
Netherlands, Gent - Terneuzen Canal

Parameter
Number of passages

Publication
Used in this dataset
(2008). Verkenning maritieme toegankelijkheid Kanaal Gent-Terneuzen: Onderzoek nautische veiligheidseffecten: Eindrapportage. Royal Haskoning: Nijmegen. 194 pp., more

Dataset status: Completed
Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2012-01-06
Information last updated: 2012-01-06
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy