IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Afdeling Waterwegen Kust - Zeebrugge (AWZ-AWK)
www.wenz.be

Parent institute: Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), more

Address:
District Haven Zeebrugge
Rederskaai 50
8380 Zeebrugge
Belgium

Tel.: +32-(0)50-55 13 68
Fax: +32-(0)50-55 08 35
 Publications | Projects 
 
Type: Administrative

Publications (14)  Top | Projects 
  split up filter
 • Martens, C. (2005). Veiligheid Vlaamse kust: 4. De storm van 1953: literatuurstudie naar de gevolgen van de overstromingen voor de Belgische kust. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. II, 15 pp., more
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Vincx, M.; Degraer, S. (2004). Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem: eindrapport. Afdeling Waterwegen Kust/Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Belgium. 201 pp., more
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen (2003). Differentiële duinvegetatie. Evolutie van de zeeduinen langsheen de Vlaamse kust 1998-2000 en 2001-2003. Gedeelte De Haan-Cadzand. Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN)/Administratie Waterwegen en Zeewezen/Afdeling Waterwegen Kust: [s.l.]. , more
 • Taes, I. (2003). Suppleties Vlaamse kust: samenvatting 1983 t.e.m. 2002. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. , more
 • Cliquet, A.; Lambrecht, J.; Maes, F. (2002). Juridische inventarisatie van de kustzone in België: studie in opdracht van de Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Waterwegen Kust. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 168 pp., more
 • Belpaeme, K. (Ed.) (2001). Terra Coastal Zone Management: aanbevelingen voor een geïntegreerd beheer van het kustgebied. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 194 pp., more
 • (2000). Geïntegreerd Kustzonebeheer, actieplan voor het beheer en de duurzame ontwikkeling van het duingebied tussen de Franse grens en Westende: Deel II. Gebiedsvisie van het actiegebied tussen de Ijzermonding en Westende-Bad. AWK/Econnection: Oostende. 87 pp., more
 • (2000). Projectrapport TERRA Coastal Zone Management: aanbevelingen en actieplan voor een geïntegreerd beheer van de kustzone. Afdeling Waterwegen Kust/AWZ/Provincie West-Vlaanderen: [s.l.]. different pages pp., more
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen (2000). Differentiële duinvegetatie. Evolutie van de zeeduinen langsheen de Vlaamse kust 1995-1997 en 1998-2000. Gedeelte De Haan-Cadzand. Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN)/Administratie Waterwegen en Zeewezen/Afdeling Waterwegen Kust: [s.l.]. , more
 • Tijdelijke Vereniging Noordzee en Kust (2000). Stroommetingen ter hoogte van de MOW2-meetpaal. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. , more
 • EUROSENSE (1999). Morfologische opvolging van de vooroever nabij de havengeul van Blankenberge. Afdeling Waterwegen Kust: [s.l.]. 20 pp., more
 • Vangheluwe, M.; Van Sprang, P.; Speleers, L.; Janssen, C.R. (1999). Ontwikkeling van een toxiciteits-identificatie methodologie voor mariene sedimenten. Case studie: Haven van Zeebrugge. Activiteitenverslag - periode: 02-99/09-99. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 23 pp., more
 • Speleers, L. (1996). Uitvoeren van baggerwerken in de vaarpassen van de Noordzee, inbegrepen de haven van Zeebrugge: Eindrapport onderzoek chemische impact. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. [127] pp., more
 • Blomme, E.; De Putter, B.; De Wolf, P.; Fransaer, D.; Van Sieleghem, J.; Houthuys, R. (1994). Study of spring and neap sediment transport in a sheltered tidal environment near Zeebrugge, Belgium. Unpublished manuscript. AWK/Eurosense: Oostende. 30 pp., more

Projects (2)  Top | Publications 
 • Actieplan beheer en duurzame ontwikkeling duingebied tussen de Franse grens en Westende, more
 • Beheer- en inrichtingsplan voor het duingebied van Lombardsijde-Westende, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects