IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)Abstract:
Per 1 oktober 2008 is het RIZA opgegaan in de nieuw gevormde Waterdienst van Rijkswaterstaat.

Sinds 1 januari 2008 is Nederland ook een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek en specialistisch advies rijker, genaamd Deltares .
WL | Delft Hydraulics, GeoDelft, een deel van TNO Bouw en Ondergrond vormen samen met delen van Rijkswaterstaat/DWW, RIKZ en RIZA het instituut Deltares, dat ruim 800 medewerkers zal tellen.

Publications (66)  Top | Projects | Dataset 
  split up filter
 • Bucx, T.; Marchand, M.; Makaske, B.; Van de Guchte, C. (2010). Comparative assessment of the vulnerability and resilience of 10 deltas: Synthesis report. Delta Alliance International: Delft-Wageningen. ISBN 978-94-90070-39-7. 100 pp., more
 • (2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp., more
 • Schrap, S.M.; Tiesnitsch, J.; Staeb, J.A. (2006). Bestrijdingsmiddelenscreening in de rijkswateren: honderden bestrijdingsmiddelen in 2005. RIZA-Rapport, 2006.20. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/RIZA: Lelystad. ISBN 90-369-1355-1. 62 pp., more
 • (2005). MWTL. Monitoring Zoete Rijkswateren: meetplan 2005. RIZA werkdocument, 2004.164X. RIZA: Lelystad. 102 + bijlagen pp., more
 • Tonkes, M. (2005). Saneren van waterbodems en de Kaderrichtlijn Water. RIZA/AKWA: [s.l.]. 12 slides pp., more
 • (2004). MWTL. Monitoring Zoete Rijkswateren. Meetplan 2004. RIZA werkdocument, 2003.171X. RIZA: Lelystad. 107 + bijlagen pp., more
 • Timmerman, J.G.; Behrens, H.W.A.; Bernardini, F.; Daler, D.; Poss, P.; Van Ruiten, K.J.M.; Ward, R.C. (Ed.) (2004). Information to support sustainable water management: from local to global levels. Proceedings MTM-IV 15-18 September 2003, St. Michielsgestel, The Netherlands. RIKZ/RIZA: Lelystad. ISBN 90-3695-676-5. , more
 • van den Berg, G.; Zwolsman, G.-J. (2004). LTV O&M Schelde [= Langetermijn-Onderzoek en Monitoringprogramma]: inventarisatie van beleidsondersteunende instrumenten voor estuaria. RIZA werkdocument, 2004.041X. RIZA: Dordrecht. 22 + bijlagen pp., more
 • van der Molen, D.T. (2004). Overgangs- en Kustwateren - oktober 2004: Referenties en maatlatten voor overgangs- en kustwateren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. RIKZ/RIZA: The Netherlands. 81 pp., more
 • Zwarts, L. (2004). Bodemgesteldheid en mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. RIZA-Rapport, 2004.028. RIZA: The Netherlands. ISBN 90-3695-686-2. 129 pp., more
 • Zwarts, L. (2004). Bodemgesteldheid en mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee: rapport en data [CD-ROM]. RIZA-Rapport, 2004.028. RIZA: The Netherlands. 1 cd-rom pp., more
 • (2002). MWTL. Monitoring Zoete Rijkswateren. Meetplan 2003. RIZA werkdocument, 2002.178X. RIZA: Lelystad. 114 + bijlagen pp., more
 • Vethaak, A.D.; Rijs, G.B.J.; Schrap, S.M.; Ruiter, H.; Gerritsen, A.; Lahr, J. (2002). Estrogens and xeno-estrogens in the aquatic environment of the Netherlands: occurrence, potency and biological effects. RIZA/RIKZ-report, 2002.001. RIKZ/RIZA: Lelystad. ISBN 90-36954-01-0. 292 pp., more
 • (2001). Monitoring zoete rijkswateren. MWTL. Planning 2002. RIZA werkdocument, 2001.165X. RIZA: [s.l.]. 108 + bijlagen pp., more
 • IMM (2001). Monitoring zoete rijkswateren. MWTL. Planning 2001. RIZA werkdocument, 2001.008X. RIZA: [s.l.]. 95 + bijlagen pp., more
 • ten Brinke, W.B.M.; Gruyters, S.H.L.L.; Koomans, R.L.; Wilbers, A.W.E.; Kleinhans, M.G. (2001). Sediment transport and morphological processes near a river bifurcation in the Dutch Rhine. RIZA werkdocument, 2001.181X. RIZA: [s.l.]. 18 pp., more
 • (2000). Jaarboek monitoring Rijkswateren: kroniek 2000. Jaarboek monitoring rijkswateren. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ/Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalbehandeling/RIZA: Den Haag. 72 pp., more
 • Holierhoek, M.M.; van Duynhoven, N. (2000). Monitoring zoete rijkswateren. MWTL. Planning 2000. RIZA werkdocument, 99.204X. RIZA: Lelystad. 79 + bijlagen pp., more
 • Lenselink, G.; Gerits, R. (2000). Kansen voor herstel van zout-zoet overgangen in Nederland. RIZA-Rapport, 2000.032. RIZA: Lelystad. ISBN 90-369-5329-4. 104 pp., more
 • Van de Guchte, C.; Beek, M.; Tuinstra, J.; Van Rossenberg, M. (2000). Normen voor het waterbeheer. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 184 pp., more
 • (1999). Jaarboek monitoring Rijkswateren: kroniek 1998. Jaarboek monitoring rijkswateren. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ/Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalbehandeling/RIZA: Den Haag. 63 pp., more
 • Belfroid, A.C.; Murk, A.J.; de Voogt, P.; Schäfer, A.J.; Rijs, G.B.J.; Vethaak, A.D.; Meerman, J.H.N.; van der Velde, E.G.; de Boer, J. (1999). Hormoonontregelaars in water: oriënterende studie naar de aanwezigheid van oestrogeen-actieve stoffen in watersystemen en afvalwater in Nederland. RIZA-Rapport, 99(7). RIKZ/RIZA: The Netherlands. ISBN 90-3795-227-1. 109 pp., more
 • Schoor, M.M.; Sorber, A.M. (1999). Morfologie natuurlijk [BROCHURE]. RIZA: Arnhem. ISBN 903695231X. 28 pp., more
 • (1998). Jaarboek monitoring Rijkswateren: kroniek 1997. Jaarboek monitoring rijkswateren. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ/Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalbehandeling/RIZA: Den Haag. 43 pp., more
 • (1998). Jaarboek monitoring Rijkswateren: kroniek 1996. Jaarboek monitoring rijkswateren. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ/Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalbehandeling/RIZA: Den Haag. 47 pp., more
 • (1998). Jaarboek monitoring Rijkswateren: kengetallen 1996-1997. Jaarboek monitoring rijkswateren. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ/Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalbehandeling/RIZA: Den Haag. 236 pp., more
 • Holierhoek, M.M. (1998). Milieumeetnet Zoete Rijkswateren. MWTL. Planning 1999. RIZA werkdocument, 98.170X. RIZA: Lelystad. 76 + bijlagen pp., more
 • Paalvast, P.; Iedema, C.W.; Ohm, M.; Posthoorn, R. (Ed.) (1998). MER beheer Haringvlietsluizen, over de grens van zout naar zoet, deelrapport ecologie en landschap. RIZA-Rapport, 98.051. RIZA: Rotterdam. ISBN 90-369-5205-0. 132 pp., more
 • (1997). Jaarboek monitoring Rijkswateren: kroniek 1995. Jaarboek monitoring rijkswateren. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ/Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalbehandeling/RIZA: Den Haag. 39 pp., more
 • (1997). Jaarboek monitoring Rijkswateren: kengetallen 1995. Jaarboek monitoring rijkswateren. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ/Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalbehandeling/RIZA: Den Haag. 185 pp., more
 • Holierhoek, M.M. (1997). Milieumeetnet Zoete Rijkswateren. MWTL. Planning 1998. RIZA werkdocument, 97.193X. RIZA: [s.l.]. 76 + bijlagen pp., more
 • Landman, E. (1997). Milieumeetnet Zoete Rijkswateren. MWTL. Planning 1997. RIZA werkdocument, 97.026X. RIZA: [s.l.]. 63 + bijlagen pp., more
 • (1996). Jaarboek monitoring Rijkswateren (presentatie van fysische, chemische en biologische kenmerken) 1994. Jaarboek monitoring rijkswateren. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ/RIZA: Den Haag. xxxi, 163 pp., more
 • Miermans, C.J.H.; van der Velde, L.E. (1995). SIVEVOC: de bepaling van vluchtige organische microverontreinigingen, m.b.v. PTI-GC/MS : overzicht van de meetresultaten in Rijn, Maas, Noordelijk Deltagebied en Westerschelde. RIZA werkdocument, 95.125x. RIZA: Lelystad. 14 + bijlagen pp., more
 • Reinhold, E.; van Heel, D. (1995). Verkennend onderzoek naar het voorkomen van brakwatermacro-evertebraten aan de oost- en westzijde van de Haringvlietsluizen. RIZA werkdocument, 95.059X. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/RIZA: Lelystad. 80 + bijlagen pp., more
 • Visser, W.; Verlinde, W.; Holierhoek, M.M. (1995). Milieumeetnet Rijkswateren. M.W.T.L. Planning 1996. Notanr. 95.048. RIZA: [s.l.]. ISBN 9036945143. 110 + bijlagen pp., more
 • (1994). Jaarboek monitoring Rijkswateren (presentatie van fysische, chemische en biologische kenmerken) 1993. Jaarboek monitoring rijkswateren. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ/RIZA: Den Haag. xxxix, 163 pp., more
 • Visser, W.; Verlinde, W.; Landman, E.; Holierhoek, M.M. (1994). Milieumeetnet Rijkswateren. M.W.T.L. Planning 1995. Notanr. 94.053. RIZA: [s.l.]. ISBN 9036903548. 123 pp., more
 • Van der Kooij, L.A. (1988). Verdelingscoefficient metalen. Notitie OA, 38. DBW/RIZA/WSL: Lelystad. 3 pp., more
 • Kos, Th. (1986). Onderzoek uraangehalte in Rijn- en Maaswater en Westerschelde: meetprogramma 1986. Dienst Binnenwateren/RIZA: Lelystad. 4 + bijlage pp., more
 • Turkstra, E.; Pols, H.B. (1986). Inventarisatie naar het voorkomen van PCDD en PCDF in afvalwater en sediment. Nota - Dienst Binnenwateren/RIZA, 86-30. DBW/RIZA: Lelystad. 28 + bijlagen pp., more
 • DBW/RIZA (1985). Beeld van de zoutindringing op het Kanaal van Gent naar Terneuzen 1983. Nota - Dienst Binnenwateren/RIZA, 86. DBW/RIZA: Dordrecht. , more
 • Van der Kooij, L.A. (1985). Gradientonderzoek Westerschelde 1983. RIZA notitie, 85-17. RIZA: Lelystad. 29 + bijl., fig. en tab. pp., more
 • Van der Kooij, L.A. (1985). Onderzoek naar de transportweg van de sedimentdeeltjes bij baggeren. RIZA notitie, 85.019. RIZA: Lelystad. 10 + figuren pp., more
 • Van der Kooij, L.A. (1985). Gradientonderzoek Kanaal Gent-Terneuzen 1983. RIZA notitie, 85(15). RIZA: Lelystad. 30 pp., more
 • Van der Kooij, L.A. (1984). Organische mikroverontreinigingen in de Zeeuwse wateren, 1982-1983. RIZA notitie, 84.102. RIZA: Lelystad. 24 pp., more
 • Van der Kooij, L.A.; van Eck, G.Th.M.; Haas, H.A.; Stronkhorst, J. (1984). De invloed van lozingen vanuit het Zoommeer op de Westerschelde. RIZA notitie, 83.087. RIZA: Lelystad. 76 + biljagen pp., more
 • Van der Kooij, L.A.; Stokman, G.N.M. (1984). De waterkwaliteit van de Noordzee in de periode 1975-1982. RIZA notitie, 83.084. RIZA: Lelystad. 94 pp., more
 • Van der Zaan, H. (1984). Bacteriologisch onderzoek in de Zeeuwse stromen in 1983. RIZA notitie, 84. RIZA: Lelystad. , more
 • Venema, C.; Bruggeman, W.A.; Kerkhoff, M.A.T.; Greve, P.A.; Wegman, R.C.C.; Corver, J.W.; Frintrop, P.C.M. (1984). PCB's in het Nederlandse aquatische milieu: interimverslag. RIZA: Lelystad. , more
 • Van der Kooij, L.A. (1983). Waterkwaliteitsonderzoek Kanaal door Walcheren 1982. RIZA notitie, 83(085). RIZA: Lelystad. 80 pp., more
 • Van der Kooij, L.A. (1983). De Waterkwaliteit van de Westerschelde in de periode 1964-1981. RIZA notitie, 82.063. RIZA: Lelystad. 111 + bijlagen pp., more
 • Van der Zaan, H. (1983). Bacteriologisch onderzoek in de Zeeuwse stromen in 1982. RIZA notitie, 83. RIZA: Lelystad. , more
 • de Wit, J.A.W.; Schotel, F.M.; Bekkers, L.E.J. (1982). De Waterkwaliteit van de Waddenzee in de periode 1971-1981. RIZA notitie, 82(065). RIZA: Lelystad. 67 pp., more
 • Hendriksma, J. (1981). Waterkwaliteitsaspecten van de Westerschelde. RIZA notitie, 81.049. RIZA: Lelystad. 45 + appendices pp., more
 • Hendriksma, J. (1979). De fluoridebelasting van de Westerschelde. RIZA notitie, 79.027. RIZA: Lelystad. 11 + bijlage pp., more
 • Angevaren, M. (1971). Westerschelde, overzicht onderzoek op metalen in 1970. RIZA-Rapport, 1. RIZA: Voorburg. , more
 • Rijksinstituut voor Zoetwaterhuishouding en Afvalwaterbehandeling (1966). Het verdunnend en zuiverend vermogen van de Westerschelde. RIZA-Rapport. RIZA: Voorburg. , more
 • Notitie OA. DBW/RIZA/WSL: Lelystad, more
 • Nota - Dienst Binnenwateren/RIZA. DBW/RIZA: Dordrecht. ISSN 1383-7761, more
 • RIZA notitie. RIZA: Lelystad, more
 • RIZA werkdocument. RIZA: Lelystad, more
 • Mededelingen van het Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater. RIZA: 's-Gravenhage. , more
 • RIZA intern rapport. RIZA: Middelburg, more
 • Jaarboek monitoring rijkswateren. RIZA/Dienst Getijdewateren: Lelystad; Den Haag. ISSN 0928-4214, more
 • Kwaliteitsonderzoek in de rijkswateren: Verslag van de resultaten over het ... RIZA: Lelystad. ISSN 1385-0466, more

Projects (2)  Top | Publications | Dataset 
 • GONZ: Ecologische graadmeters voor de Noordzee, more
 • Progress execution programme Restoration and Institution, more

Dataset  Top | Publications | Projects 
 • Soil conditions and mechanical cockle fisheries in the Wadden Sea, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Dataset