IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Dienst Zeeland (IenW-DZL)
This institute has changed, see institute underneath
Zee en Delta (IenW), more

Parent institute: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat (IenW-RWS), more

Type: Administrative

Child institutes (4)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Afdeling Waterbeheer (IenW), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Dienstkring Deltakust (IenW), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Hoofdafdeling Verkeer en Vervoer (IenW-VVA), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Meetadviesdienst (IenW-WVM), more

Publications (209)  Top | Institutes | Projects | Datasets 
  split up filter
 • Martens, C.; Liek, G.-J.; Maes, D.; Haas, H.A.; Deschamps, M.; Dekker, L.; van 't Westeinde, H.; Vermeirssen, M.; Verbeek, H. (2018). Building a decision support system for the Terneuzen Locks : combining optimal management for water and shipping, in: 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama: abstracts. pp. 244-246, more
 • Plancke, Y.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J.; Vos, G.; Schrijver, M. (2014). A new disposal strategy in the Westerschelde, conciliating port accessibility and nature, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-13], more
 • (2013). Nautisch Nieuws Scheldegebied 22. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 22. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., more
 • (2013). Nautisch Nieuws Scheldegebied 23. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 23. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., more
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2013). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2012. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 712 pp., more
 • (2012). Nautisch Nieuws Scheldegebied 20. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 20. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., more
 • (2012). Nautisch Nieuws Scheldegebied 21. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 21. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., more
 • (2012). Scheepvaart 2011. Rijkswaterstaat Zeeland: Zeeland. 1 pp., more
 • Jentink, R. (2012). Opvolging effecten flexibel storten. Kwartaal rapportage Hoogeplaten Noord: tweede kwartaal 2012. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 76 pp., more
 • Jentink, R. (2012). Opvolging effecten flexibel storten. Kwartaal rapportage Hoogeplaten West: tweede kwartaal 2012. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 11 pp., more
 • Jentink, R. (2012). Opvolging effecten flexibel storten. Kwartaal rapportage Plaat van Walsoorden: tweede kwartaal 2012. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 83 pp., more
 • Jentink, R. (2012). Opvolging effecten flexibel storten. Kwartaal rapportage Rug van Baarland: tweede kwartaal 2012. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 40 pp., more
 • Jentink, R. (2012). Opvolging effecten flexibel storten. Kwartaal rapportage Hoogeplaten Noord: eerste kwartaal 2012. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 76 pp., more
 • Jentink, R. (2012). Opvolging effecten flexibel storten. Kwartaal rapportage Hoogeplaten West: eerste kwartaal 2012. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 11 pp., more
 • Jentink, R. (2012). Opvolging effecten flexibel storten. Kwartaal rapportage Plaat van Walsoorden: eerste kwartaal 2012. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 75 pp., more
 • Jentink, R. (2012). Opvolging effecten flexibel storten. Kwartaal rapportage Rug van Baarland: eerste kwartaal 2012. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 79 pp., more
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2012). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2011. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 614 pp., more
 • (2011). Scheepvaart 2010. Rijkswaterstaat Zeeland: Zeeland. 1 pp., more
 • (2011). Nautisch Nieuws Scheldegebied 18. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 18. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. , more
 • (2011). Nautisch Nieuws Scheldegebied 19. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 19. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., more
 • Beirinckx, K.; Liek, G.-J. (2011). Flexibel storten [PRESENTATIE]. Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 12 slides pp., more
 • Plancke, Y.; Schrijver, M. (2011). Flexibel storten. Het meten en modelleren van stroomsnelheden langs en op plaatranden in het kader van flexibel storten [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 15, more
 • Schrijver, M.; Jentink, R.; Dekker, L. (2011). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2010. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 343 pp., more
 • Sinke, B. (2011). Ship waves at Vlissingen beach. Rijkswaterstaat Zeeland: Zeeland. 11 pp., more
 • Sinke, B. (2011). Scheepsgolven op het badstrand Vlissingen. Rijkswaterstaat Zeeland: Zeeland. 11 pp., more
 • van der Horst, J. (2011). Zout en nautisch [PRESENTATIE]. Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 17 slides pp., more
 • van Heel, D.J.E.; Verwilligen, J. (2011). Onderzoek nautische toegankelijkheid van Vlissingen Sloehaven en andere Scheldehavens: eindrapport. 23859-1-MSCN-rev. 1. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 82 + bijlagen pp., more
 • (2010). Nautisch Nieuws Scheldegebied 16. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 16. MDK/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., more
 • (2010). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde. Eindrapportage 1998-2008. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 14 + bijlagen pp., more
 • (2010). Nautisch Nieuws Scheldegebied 17. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 17. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., more
 • (2010). Scheepvaart 2009. Rijkswaterstaat Zeeland: Zeeland. 1 pp., more
 • (2009). Scheepvaart 2008. Rijkswaterstaat Zeeland: Zeeland. 1 pp., more
 • (2009). Scheepvaart in Zeeland 2008. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 47 pp., more
 • (2009). Nautisch Nieuws Scheldegebied 15. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 15. MDK/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., more
 • Coosen, J.; de Jong, L.; van Pagee, H. (2009). Deltaverbanden: Waterhuishoudkundige samenhang en interacties in de Zuidwestelijke Delta: Kansen voor synergie. Stuurgroep Zuidwestelijke Delta: [s.l.]. 42 pp., more
 • (2008). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2007. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 25 + bijlagen pp., more
 • Bijleveld, M. (2008). Scheepvaart 2007. Rijkswaterstaat Zeeland: Zeeland. 1 pp., more
 • de Jong, L. (2008). Statencommissie REW: Kaderrichtlijn Water in Scheldestroomgebied: KRW maatregelen rijkswateren [ppt]. RWS Zeeland: [s.l.]. 13 pp., more
 • Jeuken, C.; Ides, S.; Kuijper, C. (2008). Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (2) [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., more
 • Jeuken, C.; Ides, S.; Kuijper, C. (2008). Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (1) [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., more
 • Paulus, P.; Goossen, J.; Klippel, M.J.; Korteweg, A.E.; Maaskant, G.C.; Prins, T.C.; Meeuse, C.J.; Wijga, A.; van de Linden, P.; Bil, M.; Bommele, M.; van de Berg, V. (2008). Achtergrondrapport werkgroep Waterkwaliteit; Probleemstoffen en bronnen in het Scheldestroomgebied. [S.n.]: The Netherlands. 23 + annexes pp., more
 • Saathof, K. (2008). Geulwandverdediging Westerschelde. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.003. RWS Zeeland: Lelystad. 37 pp., more
 • Schefferlie, K. (2008). Scheepvaart in Zeeland 2007. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: [s.l.]. 42 + bijlagen pp., more
 • Schrijver, M.; Plancke, Y. (2008). Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008 - 2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: Middelburg. 44 pp., more
 • van der Pluijm, A.M.; de Jong, D.J. (2008). Vegetatieontwikkeling westelijk deel Schor van Waarde (Westerschelde) 1981 – 2006. RWS, ZL: Middelburg. 26 + bijlagen pp., more
 • van der Togt, H. (2008). Monitoring. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 21 slides pp., more
 • Ysebaert, T.; van der Wal, D.; Herman, P.; Plancke, Y.; Vos, G.; Bolle, L. (2008). Habitatmapping in de Westerschelde: relatie tussen hydrodynamica, bodemvormen en ecologie [POSTER]. Maritieme Toegang/NIOO/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Wageningen UR/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., more
 • (2007). Voortgangsrapportage natuurcompensatieprogramma Westerschelde aan de Europese Commissie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 11 + bijlage + kaart pp., more
 • (2007). Ontwerp-Tracébesluit verruiming vaargeul Westerschelde: Achtergronddocument actualisatie MKBA. RWS Zeeland/Maritieme Toegang: [s.l.]. 157 pp., more
 • (2007). Ontwerp-Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 48 pp., more
 • (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport natuur. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 147 + bijlagen pp., more
 • (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Morfologische ontwikkeling Westerschelde; Fenomenologisch onderzoek naar de ontwikkelingen op meso-schaal. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 102 pp., more
 • (2007). Nautisch Nieuws Scheldegebied 11. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 11. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 12 pp., more
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Milieueffectrapport: verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 311 + 1 map, cd-rom (reports) pp., more
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport actualisatie strategisch milieueffectenrapport: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 67 pp., more
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Passende Beoordeling: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 130 pp., more
 • Bijleveld, M. (2007). Scheepvaart 2006. Rijkswaterstaat Zeeland: Zeeland. 1 pp., more
 • Bruens, A.; Van der Weck, A.; Kuijper, K.; Jeuken, C.J.L.; Sonneville, B.; van der Kaaij, T. (2007). Milieueffectrapport Verruiming Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport morfologie. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 142 + bijlagen pp., more
 • De Wit, K.; Sas, M. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Baggeren en storten. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 128 + annexes pp., more
 • Nederlof, K.; Beuns, A. (2007). Weer, wind en water in beweging: een kwart eeuw Hydro Meteo in Zeeland. Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. ISBN 9789036900270. 208 pp., more
 • Sas, M.; van Holland, G.; Toro, F. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport Zoutdynamiek. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 123 pp., more
 • Sas, M.; van Holland, G.; Toro, F. (2007). Milieueffectenrapport Verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport slibdynamiek. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 170 + bijlagen pp., more
 • Schefferlie, K. (2007). Scheepvaart in Zeeland 2006. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: [s.l.]. 41 + bijlagen pp., more
 • Scheltjens, T.; De Wit, K.; Wever, E. (2007). Hoofdrapport Actualisatie van Maatschappelijke kosten-batenanalyse Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 159 pp., more
 • Scheltjens, T.; Wever, E. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument goederenprognoses. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 61 pp., more
 • Schrijver, M.; Plancke, Y. (2007). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010; Uitvoeringsplan monitoring 2008-2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: [s.l.]. 23 pp., more
 • van Banning, G.K.F.M. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport Water. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 110 + annexen pp., more
 • van Berchum, A.M.; Adriaensen, M.A.M. (2007). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2006. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 23 + bijlagen + kaart pp., more
 • Van der Weck, A. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Systeembeschrijving Schelde-estuarium; Een visie op de macro-morfologische ontwikkeling. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 83 + annexes pp., more
 • Verheyen, W.; van Dyck, M.; Versieren, J.; van Bommel, R.; Verbeeck, L.; Proos, M.; de Haan, H.; van der Linden, L.; Akkerman, E.; de Brouwer, E.; Lubbers, M.; Weyns, S. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport Overige Aspecten. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 303 pp., more
 • (2006). Startnotitie: kennisgeving verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. AWZ Maritieme Toegang/RWS Zeeland: Middelburg. 100 pp., more
 • (2006). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2005. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 27 + bijlagen pp., more
 • Bijleveld, M. (2006). Scheepvaartbewegingen 2005. Rijkswaterstaat Zeeland: Zeeland. 1 pp., more
 • Schefferlie, K. (2006). Scheepvaart in Zeeland 2005. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: [s.l.]. 35 + bijlagen pp., more
 • Sinke, B.; Vlaeminck, N. (2006). Nautische veiligheid in het Scheldegebied. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 15 pp., more
 • (2005). Schoon water in het stroomgebied van de Schelde: de Europese kaderrichtlijn water in Zeeland en West-Brabant. Provincie Zeeland/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 7 pp., more
 • Beautemps-Beaupré, C.-F. (2005). Carte réduite des côtes des Pays-Bas (depuis Ostende jusqu'à Hellevoetsluis). Facsimile from the 1817 edition. ProSes/Rijkswaterstaat Zeeland: Vlissingen. 1 map pp., more
 • (2004). Kustlijnzorg Zeeland. Beleid en ontwikkelingen inzake de instandhouding van de Zeeuwse kustlijn en de vooroevers van de Wester- en Oosterschelde. RWS, ZL: Middelburg. 64 + bijlagen pp., more
 • Donk, P. (2004). Hoe zal de Scheldedelta zich wapenen tegen klimaatsveranderingen?, in: De Schelde in 2050: Studiedag, Provinciehuis Antwerpen 6 oktober 2004: abstractboek. pp. [1-2], more
 • Marijs, K.; Parée, E. (2004). Nauwkeurigheid vaklodingen Westerschelde en -monding: "de praktijk". RWS, ZL: Vlissingen. 30 + bijlagen pp., more
 • (2003). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2002. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 28 + bijlagen pp., more
 • (2002). Verdieping Westerschelde: rapportage aan het Vlaams Gewest. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 15 pp., more
 • (2002). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2001. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 28 + bijlagen pp., more
 • Berends, H.; Kirsten, U. (2002). Een economisch perspectief voor het natuurgebied Het Zwin en de mogelijke uitbreiding ervan (scenario KBE-c). Rijkswaterstaat Directie Zeeland: [s.l.]. 13 pp., more
 • Houweling, S. (2002). Inrichtingsplan Herdijkte Zwarte Polder en Tienhonderdpolder: afstudeerrapport ten behoeve van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)/Hogeschool Zeeland: Middelburg. X, 40 + bijlagen pp., more
 • Termaat, G.R.; de Swaaf, A. (2002). Morfologische beschrijving van de kabelstraten in de Westerschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 17 + bijlagen pp., more
 • Storm, C.; Dekker, W. (2001). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2000. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 27 + bijlagen pp., more
 • van Berchum, A.M. (2001). Gewikt en gewogen: afwegingsdocument voor de bescherming van Zuidgors en Baarland. Notitie AXW, 2001-01. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 51 + bijlagen pp., more
 • HKV Lijn in Water (2000). Langetermijnvisie Schelde-estuarium: veiligheid in het Schelde-estuarium. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: [s.l.]. 50 pp., more
 • Perquin; Stok (2000). RISMAN-analyse wrakopruiming Westerschelde 200: risicomanagement in voorbereidings- en uitvoeringsfase. RWS, ZL: Middelburg. 12 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D. (2000). Bodembemonstering havengebied Antwerpen. RWS, ZL: Middelburg. 115 pp., more
 • (1999). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 1999. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 21 + bijlagen pp., more
 • DHV Milieu & Infrastructuur (1999). Spuiwerking in het Zwin: modelstudie. Fase 3 en 4: optimalisatie spuiregime. Administratie Waterwegen en Zeewezen/Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: [s.l.]. 34 + appendices pp., more
 • (1998). Milieuaspectenstudie baggerspeciestort Westerschelde: studie naar de effecten van het storten van specie vrijkomend bij de 43/48 voet verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 264 pp., more
 • (1998). Startnotie trajectnota / m.e.r. RW61: Schoondijke - Hoek. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 32 pp., more
 • (1998). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 1998. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 10 + bijlagen pp., more
 • DHV Milieu & Infrastructuur (1998). Spuiwerking in het Zwin: modelstudie. Fase 1 en 2: beoordelingskader en instrumentarium. versie 1. Administratie Waterwegen en Zeewezen/Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: [s.l.]. 36 pp., more
 • Israël, C.G.; Huijs, S.W.E. (1998). Zandbalans Westerschelde 1994-1997. RWS, ZL: Middelburg. 19 + bijlagen pp., more
 • Verbeek, H.; Langerak, A. (1998). Modellen voor het morfologisch onderzoek van de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, OS-98.804x. RIKZ/RWS Zeeland: Middelburg. 15 pp., more
 • (1997). Boorspecie Westerscheldetunnel: startnotitie. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Rotterdam. 40 pp., more
 • (1997). Stroombaanmeting Marsprojekt Zuidgors-oost: 28 november 1996. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more
 • (1997). Stroombaanmeting Marsprojekt Paulinapolder: 11 november 1996. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 4 + bijlagen pp., more
 • (1997). Stroombaanmeting Marsprojekt Zuidgors-west: 11 december 1996. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more
 • (1997). Verdieping Westerschelde: projectplan geulwandverdediging. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 13 + bijlagen pp., more
 • Bijnsdorp Communicatie Projecten (1997). De toekomst van de Westerschelde: beschouwingen vanaf de dijk. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 13 pp., more
 • Huijs, S.W.E. (1997). Baggerinspanning bij verdieping '48/'43. Notities NWL, 97.21. RWS, ZL: Middelburg. 6 + bijlage pp., more
 • Meeuse, K.-J. (1997). Kwaliteit van de waterbodem in de Westerschelde en de Zeeschelde in 1997: resultaten van de bemonstering in januari 1997. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 41 pp., more
 • Sistermans, P.G.J. (1997). Verandering van de morfologische dynamiek van de Westerschelde sinds 1955 : een kwantitatieve analyse. Notities NWL, 96.51. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 24 pp., more
 • Sistermans, P.G.J.; Korving, J. (1997). Beschrijving van het GIS model STORTING. Notities NWL, 97.37. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 6 + bijlagen pp., more
 • (1996). Stroombaanmeting Marsprojekt Waarde-oost: 11 oktober 1996. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 6 + bijlagen pp., more
 • (1996). Stroombaanmeting Marsprojekt Waarde-west: 23 oktober 1996. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more
 • (1996). Herstel natuur Westerschelde: een probleemverkenning. RWS, ZL: Middelburg. 31 pp., more
 • (1996). Baggerspecieberging Hansweert. Milieu-effectrapportage. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 78 + bijlagen pp., more
 • de Jong, S.A. (1996). Verdieping Westerschelde; effecten van de bagger- en stortactiviteiten in de gemeente Hontenisse. Notities NWL, 96-23. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 21 + bijlagen pp., more
 • Kramer, F. (1996). Inventarisatie ten behoeve van het ontwikkelen van een basis monitoringprogramma Westerschelde (BAMON-WES). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 20 + bijlagen pp., more
 • Niesing, H.; Santbergen, L.L.P.A.; de Jong, S.A. (1996). The restoration of estuarine habitats in the Westerschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 31 + appendices pp., more
 • Wijga, A. (1996). Herstel natuur Westerschelde: overzicht van ingediende alternatieven. Notitie AXW, 96.1026. RWS, ZL: Middelburg. 13 + bijlagen pp., more
 • (1995). Verdieping Westerschelde Herstelplan Natuur...naar een jonger estuarium...: plan van aanpak. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: Middelburg. 26 pp., more
 • Engel, H.; Agema, J.F.; Berlamont, J.; Peters, J.J.; Terwindt, J.H.J.; Verheyen, R.F.; Wolff, W.J. (1995). Een internationale blik op het Schelde Estuarium : verslag van een reviewteam, bestaande uit zeven deskundigen uit België en Nederland, betreffende studies van Rijkswaterstaat naar nieuwe beheerswijzen voor het Schelde-estuarium. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 10 pp., more
 • Turkstra, E. (1995). Het verdrag inzake de bescherming van de Schelde. Basis voor samenwerking in een stroomgebied. Otar 80(9): 263, 265, 267, 269, 271, more
 • van Berkel, N. (1995). Kwaliteit van de waterbodem in de Zeeschelde en Westerschelde in 1995. Resultaten van de bemonstering in januari 1995. Notitie AXW, 95-062. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 22 + bijlagen pp., more
 • van Kleef, A.W. (1995). Verklaring voor de veranderingen in het grootschalige zandbalans van het gebied rond het Middelgat, Westerschelde. Notities NWL, 95.02-A. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 25 + bijlagen pp., more
 • Vereeke, S.J. (1995). Verwachte effecten verdieping Westerschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 4 + bijlage pp., more
 • (1994). Masterplan Schelde: integraal beheer in het stroomgebied van de Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 23 + bijlagen pp., more
 • Bunders, C. (1994). Emissies Westerschelde: periode 1989-1992. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 32 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1994). Bemonsteringspunten Belgisch-Nederlandse grens: waterkwaliteitsberekeningen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 9 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1994). Zout Westerschelde: zoutberekening T0 Scaldis400. Rapport RIKZ = Report RIKZ, AX 94.084. RWS Zeeland: Middelburg. 73 pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L. (1994). Morfologische ontwikkelingen van de geulen en platen in het Valkenisse-gebied (Westerschelde) gedurende de periode 1986-1993. Notities NWL, 94.15. RWS, ZL: Middelburg. 12 + figuren pp., more
 • Postma, R. (1994). Het Schelde Estuarium: voor verbetering vatbaar. Bijstelling van het beheer van de Westerschelde. Conclusies van Rijkswaterstaat naar aanleiding van een review. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 11 pp., more
 • Santbergen, L.L.P.A. (1994). Waterkwaliteitsbeheer in het Schelde stroomgebied: op weg naar een integrale stroomgebiedbenadering. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 17 pp., more
 • Santbergen, L.L.P.A. (1994). Water quality management in the Scheldt basin: interim progress report 1993. Internationale Scheldewerkgroep: Middelburg. 129 pp., more
 • van der Linden, S. (1994). Kwaliteit van de waterbodem in de Zeeschelde en Westerschelde: resultaten van de bemonstering in januari 1994. Notitie AXW, 94.082. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 15 + bijlagen pp., more
 • Van Kleef, O.; Houtekamer, N.L.; Vereeke, S.J. (1994). Monitoring Verdieping Westerschelde: overzicht van hypotheses, metingen en rapporten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 22 + kaarten pp., more
 • Wijga, A. (1994). Vrachtregistratie van de verspreide baggerspecie in de Westerschelde. Opstellen van een registratiemethode om de vracht aan verontreinigingen in de verspreide baggerspecie uit de havens langs de Westerschelde te bepalen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 36 + bijlagen pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L. (1993). Morfologische veranderingen van de platen en geulen in de Westerschelde gedurende de periode 1965-1990. Notities NWL, 93.13. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 16 + figuren + tabellen + bijlagen pp., more
 • Postma, R. (1993). Monitoring verdieping Westerschelde: globale inschatting van kosten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 16 + bijlagen pp., more
 • (1992). Management of the Scheldt basin as a functional entity: offprint of the Scheldt papers of the RBA-symposium, May 18-22 1992. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 39 pp., more
 • (1992). Stroom- en sedimentmetingen t.b.v. Oost-West project Westerschelde: 13 en 14 oktober 1992. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 6 + bijlagen pp., more
 • (1992). Tracénota / Milieueffectrapport Rijksweg 61, gedeelte Ter Hole - Terneuzen. Rijkswaterstaat Zeeland: [s.l.]. 390 pp., more
 • (1992). Stroom- en sedimentmetingen t.b.v. Oost-West projekt Westerschelde Raai B: 4 juni 1992. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more
 • (1992). Werkgroep waterhuishouding Kreekraksluizen: rapportage over periode 1991. Antwerpse Zeehavendienst/Havenbedrijf Stad Antwerpen/IHE/Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat Directie Zeeland/Rijkswaterstaat - Dienst binnenwateren: Antwerpen. 28 + bijlagen pp., more
 • (1992). Meetresultaten stroombaanmeting uitloop Schaar van Valkenisse: 2 juli 1992. Notitie ZLMD-92 N 080. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 4 + bijlagen pp., more
 • (1992). Metingen Zuidgors Ellewoutsdijk: juni/juli 1992. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 4 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1992). Stromingsberekeningen Westerscheldeoeververbinding tracé 3. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): [s.l.]. 17 + tabellen + bijlagen pp., more
 • van Dam, D.; Van Ginkel, N.C.; Goedegebure, J.; de Hoop, B.; Lambregts, A.I.M.; Postma, R.; de Boer, W.; Van Offeren, W.J.; Vos, H.J. (1992). Zandwinbeleid Westerschelde. RWS Zeeland: [s.l.]. 11 + bijlagen pp., more
 • van den Hark, M.H.C.; Iedema, C.W. (1992). Voortgangsrapportage beheer Binnenschelde 1991. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 11 + figuren pp., more
 • (1991). Meetresultaten OSM- en DNC-metingen t.b.v. Oost/West-project Westerschelde: 24 augustus t/m 19 september 1990. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 4 + bijlagen pp., more
 • (1991). Meetresultaten stroom- en sedimentmetingen project Oost-West Westerschelde Debietraai 5A. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 9 + bijlagen pp., more
 • (1991). Meetresultaten stroom- en sedimentmeting t.b.v. Oost/West-project Westerschelde Raai 5a. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 9 + bijlagen pp., more
 • (1991). Stroom- en sedimentmeting omgeving Haven van Doel. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more
 • (1991). Meetresultaten stroom- en sedimentmetingen Veerhaven Kruiningen (T0-fase). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more
 • Saeijs, H.L.F.; Turkstra, E. (1991). Naar een Europese watersysteembenadering: naar een duurzame ontwikkeling van het Scheldestroomgebied gezien vanuit een Nederlandse invalshoek. Water 10(60): 204-209, more
 • (1990). Meetresultaten stroom- en sedimentmetingen project Oost-West Westerschelde Debietraai 3: 30 augustus 1990. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 8 + bijlagen pp., more
 • (1990). Waterbeheer Veerse Meer. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 24 pp., more
 • (1990). Meetresultaten Gat van Ossenisse/Middelgat Debietraai 6: 3 oktober 1989. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 7 + bijlagen pp., more
 • (1990). Meetresultaten debiet- en zandmeting Zwingeul + aanvullende metingen: 27 maart 1990. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more
 • (1990). Meetresultaten stroom-en sedimentmeting Honte/Schaar van Spijkerplaat (SAWES-8): 8 mei 1990. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 7 + bijlagen pp., more
 • (1990). Meetresultaten Stroomdrijving Drempel van Borssele: 26 maart 1990. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 4 + bijlagen pp., more
 • Mostert, K.; Adriaanse, L.A.; Meininger, P.L.; Meire, P.M. (1990). Vogelconcentraties en vogelbewegingen in Zeeland. Nota - Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren. Rijkswaterstaat Directie Zeeland/Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren/Rijksuniversiteit Gent: Middelburg & Gent. ISBN 90-73286-01-8. 67 pp., more
 • van den Hark, M.H.C.; Iedema, C.W. (1990). Voortgangsrapportage beheer Binnenschelde. Notitie AXW, 90.145. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 19 + figuren + bijlagen pp., more
 • (1989). Metingen Tracé Liefkenshoek tunnel: 25 januari 1989. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 4 + bijlagen pp., more
 • (1989). Meetresultaten Debietmeting Zwingeul: 20 juni 1989. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 6 + bijlagen pp., more
 • (1989). Meetresultaten Raai 10 Stroom- en sedimentmeting Vaarwater langs Hoofdplaat - Honte - Schaar van Spijkerplaat: 10 april 1989. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 3 dl. pp., more
 • (1989). Meetresultaten Stroom- en sedimentmeting Pas van Terneuzen - Everingen Raai 7: 6 april 1989. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 7 + bijlagen pp., more
 • (1989). Meetresultaten Gat v. Ossenisse. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 4 + bijlagen pp., more
 • (1989). Meetresultaten stroombaanmetingen uitloop Schaar van Valkenisse: 21 augustus 1989. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 4 + bijlagen pp., more
 • (1989). Meetresultaten stroom-, sediment- en zoutmeting Buitenhaven Hansweert: 13 februari 1989. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more
 • (1989). Herleide debieten Schaar van Valkenisse (raai 1 t/m 7): 15-9/29 en 30-9/11-10-1988. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 4 + bijlagen pp., more
 • (1989). Meetresultaten stroom-, sediment- en zoutmeting Buitenhaven Hansweert: 6 februari 1989. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 6 + bijlagen pp., more
 • Hengst, P. (1989). Scheepvaartverkeer bij sluizen en bruggen in Zeeland: kerncijfers 1988. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 16 + tab. + fig. + bijl. pp., more
 • Kerdijk, H.N. (1989). Microverontreinigingen in sedimenten Westerschelde: vergelijking 16 micrometer en 63 micrometer methode. Eindrapport. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: [s.l.]. 6 pp., more
 • (1988). Overzicht gebaggerde, gestorte- en aan de Westerschelde onttrokken hoeveelheden specie periode 1951-1986. RWS, ZL: Middelburg. ongep. pp., more
 • (1988). Meetresultaten debiet- en zandmeting Zwingeul: 30 augustus 1988. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 4 + bijlagen pp., more
 • (1988). Meetresultaten Haven Hansweert ten behoeve van behoeve van onderzoek strommingssituatie: 4 maart 1988. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more
 • Daemen, E. (1988). De bodemkwaliteit van de intergetijdegebieden in de Westerschelde (najaar 1987). Notitie AXW, 88.056. RWS, ZL: Middelburg. 13 + tabellen + figuren + bijlagen pp., more
 • (1987). Startnotitie MER-procedure ten behoeve van beleidsanalyse waterbeheer Veerse Meer. Nota: Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek, AX-87.184. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 23, 7 bijlages pp., more
 • (1987). De stormvloedkering in de Oosterschelde. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Zierikzee. 32 pp., more
 • (1987). Recreatievaarttelling Westerschelde vanuit de lucht. RWS, ZL: Middelburg. 10 + fig. + tab. pp., more
 • (1987). Recreatievaart - telling Westerschelde vanuit de lucht en vanaf de grond in aanvulling op de telling van augustus 1987. RWS, ZL: Middelburg. 8 (20) pp., more
 • (1987). Het stroomgebied van de Schelde: de water- en bodemkwaliteit van de Westerschelde. RWS, ZL: Middelburg. 7 + bijlagen pp., more
 • (1987). Kwaliteit specie kanaal Gent-Terneuzen plus uitgangspunten bij berging in de Westerschelde. Notitie AXW, 87.061. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 8 + bijlagen pp., more
 • (1987). Meetresultaten sediment/debietmeting t.b.v. strandsuppletie Cadzand: 17 augustus 1987. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 6 + bijlagen pp., more
 • (1987). Meetresultaten sediment/debietmeting t.b.v. strandsuppletie Cadzand: 20 oktober 1987. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 6 + bijlagen pp., more
 • (1987). Chloridenormen ter hoogte van het Land van Saeftinge tijdens de ontzilting van het Zoommeer. RWS, ZL: Middelburg. 9 + bijlagen pp., more
 • Iedema, C.W.; Coosen, J.; Stronkhorst, J.; van Haperen, A.; Mooij, R.; Beijersbergen, J. (1987). Werkgroep waterbeheer Westerschelde: natuur en ecologie van de Westerschelde. [S.n.]: Middelburg. 40 + bijlagen pp., more
 • (1986). Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien van de inscharende linkeroever van de Overloop van Valkenisse, ter hoogte van Baalhoek. Notitie NXL-86 002. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 19 + bijlagen pp., more
 • (1986). Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien van de inscharende oever te Walsoorden. Notitie-86 003. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: Middelburg. 11 + bijlagen pp., more
 • (1986). Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien van de inscharende linkeroever in het vaarwater boven Bath ten hoogte van de zinkers. Notitie NXL-86 004. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: Middelburg. 14 + bijlagen pp., more
 • (1985). Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien van de inscharende rechteroever in het nauw van Bath. Notitie NXL-85 004. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: Middelburg. 16 + bijlagen pp., more
 • (1983). Ontwerp waterkwaliteitsplan zuidelijke deltawateren voor de periode 1984-1994. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 201 + bijlagen pp., more
 • (1981). Baggerslibproblematiek Kanaal van Terneuzen: juni 1981. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 7 + bijlagen pp., more
 • Roelse, P. (1981). Geadviseerde kruinhoogte ten behoeve van deltaverzwaringen langs de Westerschelde. RWS, ZL: Middelburg. 6 + bijlagen pp., more
 • de Looff, D. (1973). Het Zuidergat als toegangsgeul tot de voorhaven van het eventuele toekomstige Baalhoekkanaal. Nota WWKZ, 73.6. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 24 + bijlagen pp., more
 • de Looff, D.; van Malde, J. (1973). Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van Zimmermangeul (Westerschelde). Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Vlissingen. 67 + bijlagen pp., more
 • Meulenberg, M.; van Malde, J. (1972). Voorlopige schatting der aanzanding van het toekomstig noordelijk bekken der Westerschelde na voltooiing der bochtafsnijding bij Bath. Nota 72-10. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Vlissingen. 23 + bijlagen pp., more
 • Dronkers, J.J.; van Malde, J. (1971). Nautische, waterloopkundige en rivierkundige aspecten van een doorsteek door het Land van Saeftinge. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 55 + bijlagen pp., more
 • van Malde, J. (1967). Onderzoek naar de mogelijkheden tot uitbreiding van de haven Vlissingen-oost (Sloehaven). Nota WWKZ, 67.2. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. i, 28 + bijlagen pp., more
 • Wieringa, H.; Hoekstra, J.S. (1966). Mogelijkheden voor een industriële ontwikkeling langs de oever van de Westerschelde ten oosten van Terneuzen. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Vlissingen. 19 + bijlagen pp., more
 • Groot, T. (1965). Nota Cadzand-Breskens. Studie betreffende verbetering van de oever het kustgebied tussen Cadzand en Breskens: deel 1. Nota WWKZ, 63.2. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 51 + bijlagen pp., more
 • (1955). Verbetering zeewering van Ossenisse: bepaling van het dwarsprofiel. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 3 + bijlage pp., more
 • (1955). Verbetering van de rijkszeewering te Vlissingen tussen de Koopmanshaven en het z.g. Eiland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 3 + bijlagen pp., more
 • (1955). Verbetering van de zeewering van het Waterschap Oud- en Jong Breskens. Oostelijk deel. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 3 + bijlagen pp., more
 • (1950). De kust bij Cadzand. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 5 + bijlagen pp., more
 • Ringma, S.H. (1950). De ontwikkeling van het geulenstelsel van Ossenisse en de stroomaanval op de Nol van de Molenpolder. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 14 + bijlagen pp., more
 • Ringma, S.H. (1950). Nota over de wenselijkheid, de doelmatigheid en de consequenties van een inkorting van het oude hoofd te Walsoorden. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. [no pag.] pp., more
 • Ringma, S.H. (1949). Beschouwingen over de toestand van het Vlissingse badstrand. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Vlissingen. 18 + bijlagen pp., more
 • Notities NWL. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg, more
 • Nautisch Nieuws Regio Schelde. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland. , more
 • Nautisch Nieuws Scheldegebied. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zeeland, more

Projects (44)  Top | Institutes | Publications | Datasets 
 • Automatic Identification System (AIS), more
 • Baseline Zeeuwse Delta, more
 • Baten van natuur, more
 • Bijkomend onderzoek naar de effecten van de verzilting en specieberging in functie van de modernisering maritieme toegang tot de havens Gent en Terneuzen, more
 • Biological benthic monitoring of the Dutch coastal zone, more
 • Deelprojecten WESP, more
 • Dioxin study Westerschelde, more
 • Duingebied Neeltje Jans, more
 • EDSS: Estuarium Decision Support System, more
 • Education & Training Vessel Traffic Services (VTS)-staff, more
 • ESAC: European Solutions by Co-operation and Planning in Emergencies (for coastal flooding), more
 • Exploration of small vessels on the Scheldt, more
 • Het effect van ingrepen op de slibhuishouding, more
 • Het Zwin; Herstelmaatregelen slufter, more
 • Joint nautical management, more
 • Koppeling slib-ecologie, more
 • KUST2005 / K2005*Westerscheldemond, more
 • Management MER Dredge spoil dump Westerschelde, more
 • MONEOS-T: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, more
 • MONEOS-V: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Veiligheid, more
 • Monitoring Nautical Safety Westerschelde, more
 • Morphological Management Westerschelde, more
 • MOVE: MOnitoring VErruiming Westerschelde, more
 • NCP: Natuurcompensation programme Expansion Westerschelde, more
 • Neeltjte Jans Buitenslufter, more
 • Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen ten oosten van de Plaat van Ossenisse, more
 • Oosterscheldekering Damaanzet (Broedgelegenheid kustbroedvogels), more
 • Proces guidance, research and policy analysis in the framework of a Long Term Vision for the Schelde estuary, more
 • Projectbureau Zeeweringen, more
 • Schelde Electronic Chart System (Schelde-ECS), more
 • SCHELDEMONITOR: The development and realisation of the first phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M), more
 • SCHELDEMONITOR: The development and realisation of the third phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M), more
 • Schelphoek, vogeleiland 't Heertje (Broedgelegenheid kustbroedvogels), more
 • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, more
 • Slib-model Schelde-estuarium, more
 • SNMS: Schelde Navigator Marginal Vessels, more
 • Study about modernisation of maritime approach to the ports of Gent and Terneuzen, more
 • Study and inventarisation of possible restoration steps, more
 • Study recreation voyage Westerschelde, more
 • The export of sand in the Westerschelde, more
 • Vessel Traffic Management and Information Services, more
 • Vogeleiland Neeltje Jans (broedgelegenheid kustbroedvogels), more
 • Water Framework Directive: Scheldt Basin, more
 • WESP: Westerscheldeplanner, more

Datasets (12)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Dienst Zeeland - RWS, The Netherlands; (2017): Maintenance of ports and channels: Western Scheldt., more
 • Hummel H. 2006: Benthos Westerschelde (MOVE). Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=588, more
 • Bathymetric monitoring on the Westerschelde, more
 • Dioxins Westerschelde, more
 • MONEOS - Ecological functioning in the Scheldt Estuary, more
 • MONEOS - Hydrodynamics in the Scheldt Estuary, more
 • MONEOS - Morphodynamics in the Scheldt Estuary, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Microphytobenthos, more
 • Monitoring network Zeeuwse tidal waters (ZEGE), part. Westerschelde: water level and meteo, more
 • Monitoring network for bathing water quality Provincie Zeeland, more
 • RWS Monitoring Shipping accidents, more
 • Recreation countings Westerschelde, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets